2020. június 5., péntek

0
1046

EVANGÉLIUM

Amikor Jézus egy alkalommal a templomban tanított, ezt a kérdést vetette fel:
„Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Messiás Dávidnak a fia? Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által: Így szól az Úr az én Uramhoz:
»Jobbom felől foglalj helyet, míg lábaid alá vetem ellenségeidet.«
Ha tehát maga Dávid a Messiást Urának nevezi, akkor hogyan lehet az ő fia?”
A nagy népsokaság szívesen hallgatta Jézust.
(Mk 12,35-37)

A Jézushoz való tartozás nem nemzetiségi, nem is felekezeti kérdés, hanem annak titka mindannyiunk szívében van. Aki szívét kitárja felé, annak Jézus lehet Ura, Atyja, testvére és barátja!

Táncos Levente-György dicsőszentmártoni plébános

MEGOSZTÁS