Online megbeszélések a hitoktatás kérdéseiről

0
1278
A második online gyűlés

Március 11 után katekétáink az iskolai hitoktatás számára is alternatív megoldásokat kellett találjanak. A megszokott keretek között tartott hittanóráktól is elsődlegesen azt várjuk el, hogy érzékenyítsék, az isteni szeretet befogadására és továbbadására készítsék elő a gyermekek és fiatalok szívét, ami már önmagában is komoly kihívás a főként az értelem pallérozására fókuszáló jelenlegi iskolarendszerben, és még inkább az a megváltozott körülmények között. A hitoktatás jelenlegi lehetőségei, a karanténidő tapasztalatai kívánkoztak tehát azoknak a megbeszéléseknek a fókuszába, amelyeket a virtuális térben tartottak – eddig két alkalommal – a négy egyházmegye tanfelügyelői és módszertani felelősei. Korábbi fórumaik állandó résztvevője, Böcskei László nagyváradi megyés püspök most is mindkétszer, május 6-án és május 25-én is aktívan jelen volt a tanácskozásokon.

Az első megbeszélés nyitó blokkjába az egyetemi hallgatók pedagógiai gyakorlatának elvégzéséhez nyújtandó segítség, az egyes fokozat megszerzése előtt álló hitoktató kollégák nyilvános védésének lebonyolítása és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara által az idei felvételizőknek kínált lehetőségek említése került. Utóbbi kapcsán a kar intézetigazgató-professzora, dr. Holló László is bekapcsolódott a megbeszélésbe.

Ugyancsak aktuális és mind a négy egyházmegye szempontjából fontos volt a középiskolás tantervek megújításával, valamint az új nyolcadikos hittankönyv megjelenésével kapcsolatos kérdések megtárgyalása is. Utóbbit illetően egyelőre nem lehet tudni, hogy ott lesz-e ősszel a gyermekek padján, hiszen a kiadó által vétett hiba miatt egyelőre nem engedélyezett a nyomtatása. A tankönyv szerzői számára különösen nagy fájdalom ez, hiszen ők mindent megtettek annak érdekében, hogy határidőre leadják a kéziratot. Az Oktatási és Kutatási Minisztérium által kiírt szakmai értékelésen a kézirat az egyik legmagasabb pontszámot kapta, de mivel a nyomdakészre tördelt változaton a kiadó rajta felejtette saját logóját (a megszerkesztett verziót a kiadónak kellett feltöltenie a megjelölt platformra), az anonimitás megsértése miatt a könyvet kizárták a tankönyvlicitről. A jövő tanévben nyolcadik osztályt kezdő gyermekek így – a jelenlegi állás szerint – a kiadó figyelmetlensége miatt nem juthatnak hittankönyvhöz… Ebben a helyzetben előbb a tanterv- és tankönyvügyet évek óta felügyelő Böcskei László püspök külön, majd magyar püspöktársaival együtt is fogalmazott kérést az illetékes hatóságokhoz a kérdés orvoslására, sőt a Romániai Püspöki Konferencia vezetősége is lépéseket tett ilyen téren.

A május 6-i gyűlésen saját tapasztalataik ismertetésén túl a résztvevők a virtuális térben „tartott” hittanórákat segítő lehetőségeket is számba vették. Ezen a megbeszélésen döntötték el egy, az egymással való kapcsolattartást és a szolgálatot segítő facebookcsoport indítását és kilátásba helyezték – amennyiben ehhez az egyházmegyék részéről támogatást kapnak – egy nagyobb tárhelyet biztosító, igényesen szerkesztett honlap indítását is.

Szintén fontosnak mutatkozott a digitális kompetenciák fejlesztését célzó képzések szervezésének kérdése is – ezt a témát aztán a második gyűlésen bontották ki bővebben: május 25-én már a közben körvonalazódott lehetőségeket is számba vették. A csíkszeredai Spektrum Oktatási Központ által koordinált, a projektmódszert és a digitális eszközöket a hitre nevelés érdekében összekapcsoló online – előadásokkal és háromhetes mentorálással kísért – képzés a Bolyai Nyári Akadémia megszokott, ám az idén elmaradó szakspecifikus tanfolyama „helyettesítőjének” is tekinthető. (A jelentkezéssel kapcsolatosan a kerületi, illetve egyházmegyei módszertani felelősöknél kell érdeklődni.)

A hitoktatás felelőseinek második online megbeszélését Böcskei László püspök pünkösdre hangoló, megerősítő gondolatokkal nyitotta meg, majd beszámolt a magyar püspökök nagyváradi találkozójának hitoktatáshoz kapcsolódó részleteiről. A gyűlés első napirendi pontjai között szerepelt a közben elindított, Római Katolikus Hitoktatók Erdély nevű facebookcsoport eddigi tevékenységének részletesebb és a lezajlott egyes fokozati védések rövid értékelése is.

A digitális kompetenciák fejlesztésének fontosságát tárgyalva az említett képzési lehetőségen túl Nemes István egy, a Romániai Magyar Oktatási Központ által szervezendő tanfolyamról is szólt és más, a hitoktatók számára elérhető megoldások is szóba kerültek.

A résztvevők már az elmúlt nyárvégi kolozsvári tanácskozásuk alkalmával elkezdték a 30 éve szabaddá vált hitoktatás méltó megünnepléséről való közös gondolkodást, ezt a szálat most újra felvéve a virtuális térben szervezett és a tényleges találkozást és ünneplést lehetővé tevő megoldások kerültek terítékre. Ennek alaposabb átbeszélése és megtervezése viszont a hamarosan megtartandó harmadik tanácskozás feladata lesz.

A hitoktatás központi ügy egyházunk számára, hiszen a mai diákok az egyház jövőjének letéteményesei. Egyre jobban elszemélytelenedő, sok kihívással teli világunkban kiemelt fontossággal bír tehát, hogy milyen módon alapozódik meg és hogyan alakul hitéletük. A személyes kapcsolattartáson túl a minőségi hitoktatás biztosítását célozzák – és ezért rendkívül fontosak – a hitoktatásért felelős szakemberek tanácskozásai.

Ozsváth Judit