2020. január 25., szombat

0
848

EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.
(Mk 16,15-18)

Megtérni azt jelenti, engedjük, hogy az Úr éljen és működjön bennünk. A megtérés a javamra van. Éppen az önmagamra-levésről szól és egyáltalán nem természetellenes, elidegenítő dologról. A megtérés nem más, mint visszatalálás igazi önmagamhoz, a teremtési kezdetemhez, visszafordulás Istenhez, de embertársaimhoz is. A megtérés azt is jelenti, hogy szakítok valami régivel, ehhez viszont kegyelem kell. Kérjük az Urat, hogy Szent Pál közbenjárására átélhessük a megtérés kegyelmét!

Csíki Szabolcs csíkdelnei plébános, székelyföldi ifjúsági lelkész

MEGOSZTÁS