Engedjük, hogy lelkünkbe hatoljon az Isten szava

Ökumenikus imahét Marosvásárhelyen

0
2427
• Fotók: Molnár Miklós Csaba

Marosvásárhelyen többéves hagyománya és jól kialakult rendje van az ökumenikus imahét eseménysorozatának, amely vasárnap a Szent Imre-plébániatemplomban Les Zoltán református lelkész igehirdetésével vette kezdetét.

Hétfőn a kövesdombi unitárius templomban Balla Imre katolikus segédlelkész prédikált, kedden a Ludas utcai református templomban Papp Noémi evangélikus lelkész volt a szónok. Szerdán a Szabadság utcai református gyülekezet volt a házigazda, és Kecskés Csaba unitárius lelkész hirdetett igét. A csütörtöki alkalom házigazdája a Keresztelő Szent János-plébániatemplom közössége volt.

Balla Imre segédlelkész vezette a liturgiát, amelyen a város tizenkét lelkipásztora vett részt. A közös imádság nyitásaként a Biblia jelképes trónra emelése történt meg. Ez látható formában is kifejezte azt, hogy a Szentírás a középpont, ami köré ezen a héten összegyűlnek a különféle felekezetek tagjai, hisz mindannyian őrizni és olvasni akarják a Biblia könyveit, hogy a lelkükbe hatoljon Isten szava, és Ő irányítsa életüket.

Az igehirdetést Lakatos Péter református lelkész végezte. A kiválasztott szentírási rész az Apostolok Cselekedetei 27. fejezetének négy verse volt, amely Szent Pál apostolnak a Rómába vezető hajóútja egyik eseményét idézi fel. Pál apostol háromszor figyelmezteti fogvatartóit az életüket fenyegető veszélyekre. A fejezetben részletesen le van írva a vihar, a szél, a hajósok próbálkozásai és a veszély, amelyben a hajón utazó 276 ember élete forog. Pál az egyedüli, aki megőrzi higgadtságát, józanságát, és aki kiutat lát a veszélyekkel teli helyzetből.

A szónok felteszi a kérdést: miben gyökerezett Pál apostolnak ez a józansága? Hiszen nem járt tengerészeti gyors tanfolyamra, nem kapott vészhelyzetekre vonatkozó felkészítést és kiképzést, nem olvasta a napi horoszkópot, nem járt csapatépítő workshopokra. Felsorol jó néhányat a ma divatos módszerek közül, amelyekben az ember legtöbbször megoldást lát az élete nagy kérdéseivel és problémáival kapcsolatban. Pál viszont Isten szavában bízott: Isten szólt hozzá angyalán keresztül, és ebben gyökerezett az apostol bölcsessége, higgadtsága.

Ugyanígy az oltáron jelképesen trónra emelt Szentírásban gyökerezik a mi hitünk, erre alapozzuk életvezetésünket, és itt leljük meg a válaszokat a legbonyolultabb kérdéseinkre is. Fel kell lelnünk magunkat a Szentírásban, fel kell ismernünk azt, hogy Isten minket is vezetni, kísérni akar az ő kinyilatkoztatott szaván keresztül. Ha ezt felismerjük, és Isten vezetésére bízzuk magunkat, érezni fogjuk a gyümölcseit is életünkben. A szentírási történet szerint a két hete éhező és tengeren hányódó, veszélyben forgó emberek jókedvre derültek, remény és bátorság töltötte el őket, miután Pál javaslatára az ő társaságában étkeztek, és hagyták, hogy az ő biztató szava eljusson a szívükig. Ez lenne a célja a mi keresztény létünknek is: hogy ahol jelen vagyunk, az emberek érezzék rajtunk, hogy van ok az örömre, a reményre, és ez az ok nem bennünk van, hanem Jézus Krisztustól kaptuk.

Az igehirdetés végén a szónok arra biztatott minden jelenlévőt, hogy tegyük fel magunknak a kérdést: hogyan tudunk keresztényként úgy jelen lenni a világban, hogy rajtunk keresztül mások életében hit, bizalom, öröm és reménység szülessen? A közös imát a református Kistemplom kórusának előadása tette ünnepélyesebbé, majd közös szeretetvendégségre került sor.

Az imahét pénteken a Gecse utcai református templomban folytatódik, ahol Bara László katolikus plébános prédikál. Szombaton a Szent Kozma és Damján templomban Barticel Krisztián református lelkész hirdet igét. Az ökumenikus imahetet záró alkalmát vasárnap este 6 órától a Gecse utcai református templomban tartják, ahol Petrovics László jezsuita szerzetes lesz a szónok.

Molnár Izabella