2020. január 18., szombat

1
841

EVANGÉLIUM

Megint kiment a tó partjára. Az egész sokaság hozzá ment, ő pedig tanította őket. Ahogy a vámnál elhaladt, látta, hogy ott ül Lévi, Alfeus fia. Így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az felállt és követte. Lévi házában asztalhoz telepedett. Sok vámos és bűnös is ott ült együtt Jézussal és tanítványaival az asztalnál. Sokan voltak. Követték őt a farizeusok közül való írástudók is, és amikor látták, hogy bűnösökkel és vámosokkal eszik, megszólították tanítványait: „Miért eszik és iszik együtt a vámosokkal és a bűnösökkel?” Jézus meghallotta és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.” (Mk 2,13-13)

Jézusnak nagy a vonzereje, sokan mennek hozzá. Gyakran hallom mélabús megfogalmazásban: templomaink ürülnek és fogynak. Kétségtelen: szeretünk siránkozni. De milyen jó lenne észrevenni az élet sodrásában megrekedt testvéreinket! Ma ezt is gyakorolhatom. Fürkésszem ki, ki az akit észre kell vennem, mert nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Jézus azt is mondja: nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.

Csíki Szabolcs csíkdelnei plébános, székelyföldi ifjúsági lelkész

MEGOSZTÁS

1 HOZZÁSZÓLÁS