2019. december 27., péntek

0
718

EVANGÉLIUM

A hét első napján (húsvétvasárnap), kora reggel, Mária Magdolna elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!”
Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt.
(Jn 20,2-8)

János apostol a szeretett tanítvány. Tanúja volt Jézus életének, szenvedésének, halálának és feltámadásának. Egész életét Jézusra és az ő tanítására alapozta. Itt van a lehetőség számunkra is, hogy újból kezdjük. Ha valamit nem tettünk jól, most tegyük meg. Engedjük megszületni a betlehemi kisdedet szívünkben és szépen, fokozatosan építsük rá az életünket. Legyünk mi is szeretet tanítványok és ne csak a Megváltó őrködjön felettünk, hanem mi is kísérjük őt és kövessük lépteit.

Barta Barnabás plébános

MEGOSZTÁS