Beöltöztek a kispapok

0
3899

Október 27-én a gyulafehérvári székesegyházban kilenc harmadévest fogadtak be a diakónus- és papjelöltek sorába. A beöltöző kispapok: Czirják Ottó (Csíkmadaras), Erdély Hunor (Kézdimartonos), Ferencz Egon-József (Szárhegy), Hegyeli András (Gelence), Hosszu Norbert-Lajos (Kézdimartonos), Kajtár Arnold (Hidegség), Kajtár Zsolt-László (Gyimesközéplok), Melega Ferenc-István (Aknasugatag), Nagy Ferenc (Deményháza).

A szentmisét Jakubinyi György érsek mutatta be a központi papsággal és a jelöltek plébánosaival. A főpásztor beszédében az Ószövetségből indult ki, kihangsúlyozva, hogy az Isten által intézményesített papság Lévi törzséből és Áron családjából való volt, akik áldozatot mutattak be a jeruzsálemi templomban, illetve magyarázták a Tórát a népnek. Nekik segítettek a léviták. Aztán voltak a bölcsek, akik jövendőmondással foglalkoztak és tanácsokat adtak a hétköznapi életben. Ilyen bölcs volt Jézus Sirák fia is, aki hangsúlyozza az imádság fontosságát.

„Az Ószövetség mindig előrevetíti az evangéliumot. A mai evangéliumban Jézus gyönyörű példabeszédben világít rá az ima milyenségének fontosságára. A farizeus odamegy a templomba és felsorolja cselekedeteit, míg a vámos nem mer a templomba előre menni, hanem megáll hátul és egy rövid imát mond el: Istenem, irgalmazz nekem, bűnösnek. (Lk 18, 13)” – fogalmazott a püspök. Krisztus figyelmeztet, hogy szüntelenül kell imádkozni és sosem szabad abbahagyni. „De hogyan értette mindezt, ugyanis rengeteg teendő van a hétköznapi életben?” – tette fel a kérdést az érsek. Egy orosz zarándok könyv szerint, ha a vámos imáját ismételjük naponta többször, „Jézus, könyörülj rajtam, bűnösön!”, az meghallgatásra talál. Az Újszövetségben a pap, próféta és a bölcs egyesül a pap személyében. A hívást Isten adja ingyen és boldog az az ember, aki meghallja ezt. Fontos, hogy a pap szolgálata Isten dicsőségére és a lelkek üdvére váljon. Ezért imádkozni kell, hogy Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett a jelöltekben – hangzott el a szentmisén.