2019. október 12., szombat

0
686

EVANGÉLIUM
Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből: „Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált!”
Erre ő így válaszolt: „És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják!”
(Lk 11,27-28)

Talán kicsit irigy a tömegből felkiáltó nő, hogy Mária részesülhetett abban a kegyben, hogy Isten anyja lett. Jézus válasza pedig meglepő, mellyel nem lekicsinyli Máriát, hanem meg akarja értetni velünk, hogy Mária nem azért boldog csak, mert Jézus anyja lehet, hanem elsősorban azért, mert hallgatott Isten hívó szavára. Ha igazán boldogok akarunk lenni, figyelünk az Isten hangjára.

Barta Barnabás plébános

MEGOSZTÁS