2019. október 9., szerda

0
656

EVANGÉLIUM

Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát: Ekkor egyik tanítványa arra kérte: „Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait.” Jézus erre így szólt hozzájuk: „Amikor imádkoztok, ezt mondjátok:
Atyánk! Szenteltessék meg a te neved.
Jöjjön el a te országod.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek.
És ne vígy minket kísértésbe.” (Lk 11,1-4)

Bennünket Jézus nem közvetlenül, hanem édesanyánk által tanított imádkozni. Legtöbbünknek az Úr legszentebb imádságát adta édesanyánk először az ajkunkra. És azóta, ha valóban Isten gyermekeiként élünk, mindennap többször is elmondjuk a legszebb imát. Jézus nem egy elvont, hanem vágyakkal teli fohászt tár tanítványai elé. Azt akarja, hogy legyenek vágyaink, amelyeket bátran tárhatunk Isten elé. Jézusunk, adj nekünk tiszta vágyakat!

Barta Barnabás plébános

MEGOSZTÁS