Nyári orgonamuzsika Zetelakán

0
2335
• Fotók: a szerző felvételei

Felejthetetlen nyáresti orgonakoncerttel ajándékozta meg a zetelaki közönséget a korondi születésű Józsa Domokos, a nagyvárad-szőllősi római katolikus plébánia kántor-orgonistája, Szent Domonkos ünnepén. Ezen orgonamuzsika sorban a harmadik e nyár folyamán, melynek ötletgazdája a Legato Egyesület, támogatója Hargita Megye Tanácsa és Székelyudvarhely Megyei Jogú Város.

Józsa Domokos nevével gyakran találkozva, ismerve munkásságát és az igényes liturgia iránti nagyfokú elkötelezettségét, minduntalan az Isten iránti tiszta vágy jut eszembe. Egyik írásában (Mert emészt a buzgóság házadért… Zsolt 69,10 – Hangos elmélkedés a szentmiséről) így vall:

„A tiszta víz igényességének használatához hozzá kell szoktatnunk magunkat, környezetünket és fiataljainkat, hogy ezt az értékes, tiszta, éltető, hamisítatlan forrást használjuk, fogyasszuk.” E gondolat mentén (is) merengve születik meg annak a ténynek a fontossága, hogy nevelésünknek és neveltetésünknek mekkora igénnyel kell fellépnie a szép, Isten iránt. A zene a szépből született, és oda vezet vissza. Felelősségünk, miként nyitunk irányába.

Talán ebből a felismerésből is kiindultan, a helybeli közönség sorait bővítette a Székelyudvarhelyről, valamint vonzásköréből érkező zenemű-kedvelők köre is – kicsik, fiatalok és idősek –, akik a Legato Egyesület orgonaestéin neves orgonisták fellépéseinek hála, betekintést nyerhettek a hangszerkirálynők nyújtotta felejthetetlen dallamfohászokba az idei nyár hónapjaiban.

A zetelaki templom egy éve, Miguel Maury Buendía apostoli nuncius által megáldott orgonáján Bach és Walther művekkel vált teljessé mindaz, ami Istenhez emelheti a lelket a minőségi orgonamuzsika által, hiszen e hangszerkirálynő az istendicséret és zeneszeretet kiváló eszköze. Papp Antal plébános köszöntőjében elmélkedésre hívta a jelenlévőket, és kérte, hogy engedjenek teret annak, hogy lelkük Istenhez fohászkodájék. Az est méltó zárásának bizonyult a művész úr névnapjának okán a tapsáradat, mely nemcsak az elismerés és köszönet, hanem a katarzis visszhangja is volt, minden kétséget kizáróan.

Műsoron voltak: Johann Sebastian Bach: f-moll prelúdium (BWV 534), Aus der Tiefe rufe ich (BWV 745), D-dúr zenekari szvit – II. Air (BWV 1068), Schmücke dich, o liebe Seele (BWV 654), f-moll fúga (BWV 534), C-dúr triószonáta (BWV 529). Johann Gottfried Walther: h-moll concerto.

A koncertsorozat utolsó állomása a Székelyudvarhely-belvárosi unitárius templomban lesz, szeptember 19-én, melyen Lászlóffy Árpád-Ádám orgonál.

Jánossi Imre