Barátság Isten és ember között

1
1809

A június 23-27. között a Resicabánya melletti Kengyeltón (Rafnic/Ravnik) megrendezett idei katolikus ifjúsági tábor nagy lelki feltöltődést nyújtott az ott nyaraló temesvári diákoknak. Major Barna Pétert például az Isten és ember közötti barátság témája ragadta meg leginkább.

A tábort a temesvár-józsefvárosi plébánia szervezte erős lelki kerettel, hiszen a közös ima átfogja az egész napot. A délelőttöket lelki feltöltődéssel töltöttük, tanáraink, Zsolt plébános, valamint a segítődiákok minden nap egy-egy lelki témát készítettek, amelyeket kiscsoportokban beszéltünk át. A délután folyamán csoportokban játszottunk, kirándultunk. Engem az Isten és ember közötti barátság témája ragadott meg a legjobban.

Megtanultuk, hogy egy örök életre szóló barátsághoz idő kell, valamint azt, hogy igaz barátokat szerezni valóságos kihívás. De mit jelent az, hogy igaz barát? Az a valaki, akiben megbízom, elfogad engem olyannak, amilyen vagyok és soha nem hagy ott a bajban, nem fordul ellenem. Néha az ember csak a halálos ágyán tudja meg, hogy voltak-e igaz barátai, mert sok az érdekbarátság. Ezért fontos, hogy ismerjük önmagunkat és tudjuk, hogy kik vagyunk. Sokan nem értik meg, hogy miért történik olyan sok rossz velük, igazából nem tudják, hogy mindennek oka van, mint ahogy azt a híres közmondás is mondja: ,,Minden rosszban van valami jó”. De a pánik és a kétségbeesés sokakban rosszakaratot gerjeszt, mert a gonosz elhiteti, hogy Isten nem szeret minket és így alakul ki napjaink egyik legnagyobb problémája, az ateizmus. Pedig ,,Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta” (Jn 3,16). De ,,legnagyobb a szeretet” (1 Kor 13,13) és ez minden problémán átsegít.

Barátságot kötni nem csak egymással, hanem Istennel is fontos, mert közösen még egy egész országot is le tudunk győzni. Oloffson Placid magyarországi bencést idézve: ,,A Szovjetunió mindent megtett, hogy tönkretegyen, én mégis itt vagyok kilencven évesen, de hol van a Szovjetunió?” Ekkor teljesedik be a Szentírás szava, mert Jézus megígérte, hogy ,,az én egyházamon a pokol kapui sem vesznek erőt” (vö. Mt 16,18). Viszont ahhoz, hogy Isten barátai legyünk, el kell fogadnunk az ajándékait és a parancsait. A legnagyobb ajándék az életünk. A másik ajándék a bátorság, aminek a legnagyobb ellensége a félelem. Mert ha félünk olyan, mintha az autót behúzott kézifékkel vezetnénk, de az életünk kocsijának van egy motorja: a Szentlélek, ez a belső erő, ami arra biztat bennünket, hogy megtegyük, amit addig nem mertünk. Ehhez a hit az üzemanyag.

Az egyház kezdetén született egy nagyon erős barátság, Péter és Pál kapcsolata, ami halálukig tartott, bár volt köztük is nézeteltérés a pogányok megtérítése kapcsán. Péter mégis meglátogatta Rómában barátját, bár jól tudta, hogy az életét kockáztatja. Ezt az örökre szóló barátságot ünnepeljük június huszonkilencedikén. De Péter és Pál apostolok az Istennel is rendkívül mély barátságban voltak. Bár ők is vétettek, mégis ők lettek Jézus talán leglelkesebb misszionáriusai.

Major Barna Péter, VII. osztály