Továbbadni a hit lángját

0
1515
Bérmálás a nagyváradi székesegyházban 2019-ben. Archív fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Huszonhat fiatalnak és három felnőttnek szolgáltatta ki a bérmálás szentségét Böcskei László megyés püspök pünkösdvasárnap a nagyváradi székesegyházban délelőtt tartott szentmisén. A jelölteket Fodor József plébános, általános helynök készítette fel.

Prédikációjában a főpásztor pünkösd ünnepének jelentőségéről beszélt: a karácsony és húsvét után a pünkösd továbbviszi Isten megváltó művét a szeretet jegyében – tudósít a nagyváradi egyházmegye hírportálja. A püspök úgy fogalmazott: pünkösdkor megszületett az első keresztény közösség, az Egyház, amely azóta anyaként magához szorítja azokat, akik Krisztus vonzásában keresik útjukat az üdvösség felé. Erre az ünnepre nem elmúlt eseményként kell tekintenünk, hanem Isten jelenbeli közeledéseként, hiszen Ő megerősít minket, hogy üzenetének befogadói legyünk ott, ahol éppen élünk. Az első pünkösdkor már valami rendkívüli történt, fellelkesedtek az első keresztények. Hisszük, hogy ma is történhet valami azokkal, akik befogadják szívükbe a szentlelket, az Ő ajándékaival – mondta Böcskei László.

Hagyományosan pünkösdkor a püspök az egyházmegye széktemplomában osztja ki a bérmálás szentségét, így Krisztus közössége tovább erősödik, alakul, fejlődik, ami örömmel tölt el, de a felelősség tudatának is át kell járnia, hiszen az egyház élő kell legyen a világban, és ez mindannyiunktól függ. Az egyház a szeretet, a hit és a béke jele kell, hogy legyen általunk a világban – szólított fel a megyés püspök.

„Ilyenkor nemcsak a bérmálkozók állnak a középpontban, hanem mi valamennyien. Hiszen a Szentlélek az Ő ajándékait mindannyiunk életében gyümölcsözővé akarja tenni. A Szentlélek működése változást, új dinamikát, lelkesedést hoz az életünkbe, ami által másokat is lelkesíteni tudunk. Nem a hangzatos beszédek tudják megmozgatni az útjukat kereső embereket, hanem a hiteles, üzenetet hordozó beszédek. Az apostolok befogadták a Lelket és elindultak hirdetni Isten csodás tetteit. De csak az élő Jézussal való találkozás teszi lehetővé, hogy a Szentlélek hatására elinduljunk az üdvösség útján” – fejtette ki szentbeszédében Böcskei László, majd a bérmálkozókhoz fordult, akiket arra hívott, hogy alakítsanak ki szoros kapcsolatot Jézussal, hogy a Szentlélek beköltözhessen a szíveikbe. A bérmálandók egyszerű jelenlétét is biztatónak értékelte a főpásztor.

„A bérmálás nem csak hagyomány vagy az egyház előírásainak való engedelmesség, hanem lényeges és elengedhetetlen része életünknek. Azért vagyunk itt mi, a többiek, hogy elvezessük ezeket a fiatalokat a Szentlélekkel való találkozáshoz. Ettől vagyunk mi egyház, de nem csak a templomban, nemcsak bérmáláskor, hanem életünk minden napján a munkahelyen, az iskolában, mindig és mindenhol a hit lángját próbáljuk megtartani és továbbadni. Ahogy őket szeretjük, úgy kell szeretnünk az egyházat is, amelybe ők most beékelődnek és amelyben szerepet kapnak, hogy Isten útján járjanak. Ti kedves bérmálkozók, az egyház megerősítésére kapjátok meg a Szentlelket” – hangoztatta Böcskei László. A nagyváradi főpásztor felszólította a szülőket, nagyszülőket és keresztszülőket, hogy
megerősítsék a frissen bérmálkozottakat, ne csak mondják nekik, hogy szeressék Istent, az egyházat, hanem mutassanak is példát, hogy biztosan megmaradjanak a hit útján. A szentmisét a székesegyház Szent László Ének és Zenekara tette ünnepélyesebbé, akik Mozarttól D-moll misét adták elő Kristófi János karnagy vezetésével.