2019. február 14., csütörtök

0
153

EVANGÉLIUM
Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott.
Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.
Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek.
Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: »Békesség e háznak!« Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra.
Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: »Elérkezett hozzátok az Isten országa!«” 
(Lk 10,1-9)

Olvasva és engedve, hogy hasson lelkemre a mai örömhír, mélyen érint az utolsó mondata: „Elérkezett hozzátok az Isten országa!” Itt elsősorban nem szavakról van csak szó, ez a színtiszta igazság! A jelen pillanat birtokosai vagyunk. Ma a tettek evangéliuma kell, hogy a miénk legyen. Bárcsak annyira figyelnénk, hogy valódi ajándék-találkozásaink lennének, mert „elérkezett ”. Ha áldásra nyitottan indítom a mai napomat, akkor részese leszek az országnak és ha lehetőségem van rá, akkor a szentáldozás által Jézus-hordozóként élhetem meg mai napomat. Mert elérkezett, minden okunk meg van arra, hogy lángoló szívvel lépjünk ma előre, a megváltott élet derűjét sugározzuk mások felé, mert ki tudja kit érinthet meg Istenben gazdag, örömteli életem.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS

SZÓLJ HOZZÁ

Please enter your comment!
Please enter your name here