Rómába készülnek a váradi egyházmegye ministránsai

0
1962

A püspöki palota dísztermében találkozott a nagyváradi egyházmegye főpásztorával csütörtökön, július 5-én az a 46 ministráns – köztük kispapok is –, akik az egyházmegyét képviselik a Ministránsok Nemzetközi Szövetsége által megszervezett római ministránszarándoklaton, 2018. július 29 – augusztus 4. között. Az egyházmegye különböző plébániáról érkező ministránsokat Böcskei László megyés püspök fogadta, lelkileg felkészítve őket a római eseményre, amelynek csúcspontját a szentatyával való találkozás jelenti, kedden, július 31-én.

A Coetus Internationalis Ministrantium (CIM) a ministránspasztorációban dolgozókat vagy az iránt érdeklődést mutatókat összefogó nemzetközi szövetség, amelyet 1960-ban alapítottak, és számos európai ország – köztük Magyarország és Románia is – képviselteti magát benne. A CIM fő célja a ministránsmunkában érdekelteknek lehetőséget adni a tapasztalatcserére, a továbbképzésre és nemzetközi kapcsolatok létesítésére. Háromévente nemzetközi ministránszarándoklatot szervez Rómába. Fiatalok tízezreinek nyílik ezzel lehetősége arra, hogy szolgálatuk örömét ünnepeljék, miközben feledhetetlen világegyház-tapasztalatban van részük. A ministránsok a zarándoklat befejeztével, feltöltődve és megerősödve, visszatérnek egyházközségeikbe és „kis misszionáriusokként” odaadóan munkálkodnak a remény, a szeretet és a hit növekedésében.

Az előkészítő találkozón a zarándoklat lelkiségéről beszélt a főpásztor, aki bátorította a ministránsokat, hogy nyitott szívvel és szemmel vegyenek részt a nemzetközi eseményen, lélekben gazdagodva térjenek haza, és még lelkesebben végezzék az oltár körüli szolgálatukat. Felhívta a figyelmet arra, hogy senki sem önállóan vesz részt a találkozón, hanem egy csoportként az egyházmegyét képviselik, ennek tudatában legyenek jelen és cselekedjenek a zarándoklaton. A megyés püspök beszélt a mottóról is: Keresd a békét és járj a nyomában! (Zsolt 34,15b), kihangsúlyozva azokat a lehetőségeket, amelyek által a ministránsok a béke keresőivé és követőivé válhatnak. Szervezési szempontokról is szó esett, Vakon Zsolt püspöki titkár, ifjúsági lelkész, a zarándoklat főszervezője ismertette a ministránsokkal a zarándoklat célkitűzését, illetve az utazás részleteit.

A püspöki palotától a vártemplomhoz zarándokoltak a ministránsok, Szent László egykori sírjának a helyéhez, ahol az egyházmegye elöljárójának vezetésével elimádkozták a Szent László-litániát.

A ministránsok izgalommal várják a zarándoklatot, néhányan három év után visszatérnek Rómába, mások első alkalommal vesznek részt ilyen eseményen, de mindenki számára a Ferenc pápával való találkozás jelenti a legnagyobb élményt. Július 29-én indulnak Rómába busszal az egyházmegye ministránsai, ahol Ferenc pápával, más országokból érkező szolgálattársaikkal, valamint kétezer év kultúrájával és vallásosságával fognak találkozni. A zarándoklaton Böcskei László megyés püspök is elkíséri a ministránsokat. A szentatyával való találkozón kívül a programban szerepel a magyar zarándokok szentmiséje és több szent helynek a felkeresése.