Templombúcsút tartottak Újpalotán

0
1290

A hagyományokhoz híven a Páduai Szent Antal napjához legközelebb eső vasárnapon, 2018. június 17-én templombúcsút tartottak Újpalotán. Az ünnepségen nemcsak a falu lakossága vett részt, hanem Szatmár és Temes megyékből is érkeztek vendégek.

Az olasz mérnökök tervei alapján 1825–1829 között épített monumentális templomot Páduai Szent Antal tiszteletére szentelték fel, ezért a hagyományhoz híven, a szent napjához legközelebb eső vasárnapon tartják a templombúcsút, vagyis a Kirchweit, ami nemcsak az ottani svábok kiemelkedő ünnepe, hanem a régióé is. A vasárnapi ünnepre a helyiek mellett a Német Demokrata Fórumhoz tartozó szatmárnémeti, mezőpetri (Szatmár megye), varjasi (Temes megye), nagyváradi tánccsoportok érkeztek, de a váradi Francisc Hubic Művészeti Iskola fúvószenekara is ott volt. Az ünnepség már délelőtt megkezdődött, amikor is a helyi és vendég tánccsoportok tagjai a fúvószenekar kíséretében bejárták a kereszt alakú település utcáit, mindenkit meghívva ezáltal a 12 órakor kezdődő szentmisére, amelyet Kiss Albert nagyvárad-olaszi plébános, főesperes kanonok tartott.

A magyarul és németül elhangzó olvasmányokat követően a szónok szentbeszédében a település történelme mellett Szent Antal életútját ismertette, elmondván, hogy az elveszett tárgyak védőszentjeként is tisztelt szent elsősorban elveszett hitünket segít megtalálni, ezáltal pedig Isten gyermekévé válni. A szentmisét körmenettel zárták, majd koszorút helyeztek el a templomtér előtti emlékoszlopnál, amelyet Johann Maria Philipp Frimont (Frimont János gróf), a római katolikus templom építtetőjének a tiszteletére állítottak fel 2004-ben.

Újpalota, amelynek történelme egészen a 13. századig nyúlik vissza, 1819-ben császári ajándékként a gróf birtokába került. A gróf a velencei tartomány főparancsnokaként 1821-ben részt vesz annak a lázadásnak a leverésében, amelyben megfosztották a nápolyi királyt trónjától. Az ütközetben kilőtték alóla lovát, életveszélybe kerülve megfogadta, ha megmenekül, templomot fog építtetni. Meg is menekült, így felépült az impozáns újpalotai templom, amelynek építőköveit állítólag Olaszországból hozták.

A gróf emlékoszlopánál koszorút helyezett el többek között Ioan Mărcuţ, Szentandrás polgármestere, Heilmann Norbert, a Bihar megyei Német Demokrata Fórum elnöke, a köröstarjáni hívek nevében Bărbuţ Péter plébános. Az ünnepség a délután folyamán különböző kulturális műsorok szervezésével folytatódott. Fellépett a Francisc Hubic Művészeti Iskola fúvószenekara és a Kirchweira érkezett tánccsoportok. Az ünnepet a falu művelődési házában esti mulatság zárta.

Forrás: varad.org

MEGOSZTÁS