Véget ért a nuncius Bánságban tett látogatása

0
1488

Martin Roos püspök meghívására a temesvári egyházmegyébe látogatott május 18–20. között Miguel Maury Buendía érsek, a Szentszék bukaresti és moldovai nagykövete. A pasztorációs látogatás folyamán Óbesenyőn és a hegyvidéki főesperesség máriaradnai zarándoklata alkalmával szentmisét celebrált. Felkereste a Szent Gellért Caritas szervezet lippai filiáját, májusi Mária-ájtatosságon vett részt a vingai templomban. Pünkösd ünnepén bérmált a temesvári Szent György székesegyházban.

Pünkösdvasárnap délután Csákon az apostoli nunciust a templom előtt fogadták a római katolikus egyházközség tagjai és a különböző nemzetiségek viseletébe öltözött fiatalok. A templomban a szentatya követét Filip Dorin Gyula helyi plébános, valamint a polgármester üdvözölte. A csáki Caritas szervezet igazgatója, Kóbor György nyugalmazott lelkipásztor az idősek otthonában köszöntötte a nunciust, majd együtt felkeresték a szervezet több létesítményét.

A látogatás végén Miguel Maury Buendía apostoli nuncius megköszönte Martin
Roos püspöknek a meghívást, Pál József-Csaba újonnan kinevezett megyés püspök szolgálatára pedig Isten bőséges áldását kérte.

Forrás: Temesvári Egyházmegye/ Facebook

MEGOSZTÁS