Pünkösdvasárnap a temesvári dómban

1
1926

Pünkösdvasárnap a temesvári Szent György-székesegyházban Miguel Maury Buendía, a Szentszék romániai és moldáviai nagykövete szentmisét mutatott be, melynek keretében kiosztotta a bérmálás szentségét.

A nuncius Ferenc pápa üdvözletét tolmácsolta az egybegyűlt bérmálkozóknak és szüleiknek. Ugyanakkor a Szentlélek kiáradásának ünnepén a hívek imáját kérte Pál József-Csaba főesperesért, a temesvári egyházmegye újonnan kinevezett püspökéért. Homíliájában az apostoli nuncius pünkösdhöz kapcsolódóan így fogalmazott: ezen a napon az apostolok, megszabadulva félelmeiktől, hirdetni kezdték Isten igéjét, Jézus Krisztus feltámadásának igazi tanúságtevőivé váltak. Német és magyar nyelven elhangzott szentbeszédében Martin Roos megyés püspök a fiatalokhoz szólt: „A bérmálás szentsége isteni segítséget nyújt nektek hitetek gyakorlásában, és megerősít benneteket, hogy Isten szavának élő tanúi legyetek.”

Fotó: Temesvári Egyházmegye/ Facebook

1 HOZZÁSZÓLÁS