Méltóság és a társadalomba való visszailleszkedés

Ferenc pápa egy chilei női börtönbe látogatott

0
988
(Fotó: EPA)

Folytatódik Ferenc pápa chilei látogatása. Az állami vezetőkkel való találkozója és a santiagói szabadtéri szentmise után harmadik hivatalos programja a chilei főváros női büntetés-végrehajtási intézetében tett látogatása volt, amelyre kedden délután került sor.

Az élet győzedelmeskedik a halálon a börtönben is

Megbocsátás, igazságosság, remény, jövő – ezek a szavak visszhangoztak a santiagói női börtön falai között Ferenc pápa látogatása alatt. A szentatya azt kérte a raboktól, hogy nőként és anyaként jobb jövőt szüljenek. „Isten hozta, szentatya, a szegények és az igazságosság barátja, a jó és a béke embere”. Öröm és remény töltötte meg a börtönlakók szívét, akik virágokkal ünnepelve fogadták a San Joaquín börtön sportcsarnokába érkező pápát. Gyermekeiket a karjukban tartó nők, több száz színes felirat, rajta a pápától vett idézetekkel a nőkről és a börtön világáról, a falakon a Chile különböző börtöneiben fogva tartott emberek arcképe. A hatszáz elítélt  várta így az argentin pápát, akinek az intézet igazgatónője megerősítette: itt tanúi annak, hogy az élet győzedelmeskedik a halál felett, a jó a rossz felett, a szív tisztasága az önzés sivársága felett. Ők hatszázan képviselték a latin-amerikai ország majdnem ötvenezer fogvatartottját, akik Chile túlzsúfolt börtöneiben raboskodnak.

Irgalmasság és a gyermekes anyákra való odafigyelés

Két női elítélt megosztotta tanúságtételét a pápával. Janeth elmondta: meg vannak fosztva szabadságuktól, de álmaiktól és reményeiktől nem. Kérte a pápát, járjon közben azért, hogy az igazságszolgáltatás jobban odafigyeljen az elítélt anyákra, akiket elválasztanak gyerekeiktől. A gyermekek ártatlanok, Isten irgalmasságához száll a fohász értük, illetve a társadalomhoz, hogy bocsássa meg az elkövetett bűnöket.

Ferenc pápa meghallva kérésüket így felelt: mindannyian bűnösök vagyunk, bocsánatra szorulunk. A megbocsátás pedig emberségesebbé tesz. Sokan közületek édesanyák, ezért tudjátok, mit jelent életet adni. Ma egy nagyon hasonló kihívás előtt álltok: életet kell adnotok, jövőt kell adnotok. Föl kell nevelnetek, segítenetek kell fejlődésében. Nemcsak magatoknak, hanem gyermekeiteknek, az egész társadalomnak. Ti, nők, rendkívüli módon képesek vagytok alkalmazkodni az adott helyzethez, és továbbmenni. Ezért ma a bennetek szunnyadó képességre apellálok, hogy életet adjatok a jövőnek!

A személy méltósága sérthetetlen

Küzdeni kell a személyek tárgyiasítása ellen, mert ez megöli a reményt. Senki sem tárgy, mind személyek vagyunk, ne hagyjuk, hogy tárgyiasítsanak bennünket, nem vagyunk számok. A börtönlakó sem szám, hanem X. Y., és ez reményt szül – magyarázta a pápa. Az emberi méltóság sérthetetlen, ezért őrizni kell, ápolni és dédelgetni. „Kedves nővéreim, ne higgyetek a címkéknek, miszerint semmi nem tud megváltozni! Nem igaz, hogy a végeredmény mindig ugyanaz. Minden. a jobb jövőért tett erőfeszítés  – még ha sokszor úgy is látszik, hogy a semmibe hull – végül mindig gyümölcsöt hoz és elnyeri jutalmát”.

A cél: újra beilleszkedni a társadalomba

A gyerekek erőt adnak, reményt, ösztönzést, segítenek a női raboknak abban, hogy előretekintsenek, mert így épül az élet. Ma ugyan meg vannak fosztva szabadságuktól, de ez a helyzet nem tart örökké. A cél, hogy visszailleszkedjenek a társadalom rendes életébe. Ha a büntetés, az ítélet jövő nélküli, akkor az nem humánus ítélet, hanem kínzás. Minden büntetésnek, amivel a társadalommal szembeni adósságát rója le valaki, kell hogy legyen távlata, a visszailleszkedés távlata, amelyre a rabnak készülnie kell. Ezt kell várniuk önmaguktól és a társadalomtól is. A börtönbüntetés gyakran nem más, mint bűnhődés. A közbiztonságnak nem szabadna pusztán az ellenőrzés szigorítására korlátozódnia. Ehelyett sokkal inkább a megelőzésre, a munkára, a nevelésre és a közösségi életre kellene hangsúlyt fektetni.

Méltó munkafeltételeket a börtön dolgozóinak

Ferenc pápa a chilei női börtönben tett látogatása végén még megszólította azokat, akik a büntetés-végrehajtási intézetben dolgoznak: börtönőrök, önkéntesek, lelkipásztori munkatársak. Összetett és kényes feladat az övék, ezért a hatóságoknak mindent szükséges feltételt biztosítaniuk kell azért, hogy méltósággal végezhessék munkájukat. A méltóság méltóságot szül. A méltóság fertőző, jobban terjed, mint az influenza. A méltóság méltóságot terem – fejezte be beszédét Ferenc pápa.

(gá)/Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS