Elsőáldozás a kolozsvári Szent Mihály-templomban

0
3342
Mozzanatok a kolozsvári Szent Mihály-templomból

Meghatározó esemény a gyermekek életében az elsőáldozás. A felejthetetlen lelki töltet mellett a gyönyörű idő is hozzájárult május 21-én ahhoz, hogy Kolozsváron és Szászfenesen igazi örömvasárnap legyen ez a nap 47 gyermek és hozzátartozóik számára. A szülőkkel, nagyszülőkkel, rokonokkal, kispajtásokkal együtt érkeztek a templomba, megtöltve azt.

Harmincketten voltak elsőáldozók a Szent Mihály-egyházközség ifjú tagjai közül, akiket Kovács Sándor főesperes-plébános irányításával Veres Stelian lelkész, Geréd István kántor, György Noémi hitoktató; a Szent Péter-egyházközségben 11 gyermeket Takó István plébános és Muresán Mária kántor, míg Szászfenesen a négy elsőáldozót Szőcs Béla plébános és Chinda Péter kántor készítette fel a nagy eseményre.

A Szent Mihály-templomban az ünnepélyes liturgia kezdetén a szülők így imádkoztak: „Istenem, minden ajándék és öröm osztogatója! Gyermekem elsőáldozásának boldog órájában megköszönöm neked, hogy engem szülői örömben részesítettél. Tőled kaptam azt a jogot, hogy gondozzam és neveljem. Engedd, hogy most ünnepélyesen oltalmadba ajánljam őt. Istenem, te tanítsd gyermekemet igaz szeretetre. Őrizd meg őt tiszta szívű, jó embernek. Segítsd, hogy szent fiadhoz, Jézushoz hasonlóan növekedjen korban és bölcsességben előtted és az emberek előtt. Kérlek, tedd boldoggá most és örökre. Segítsd, hogy mindig választott gyermeked legyen szent fiad, Jézus Krisztus által. Ámen.” Szóban és énekben külön-külön és együtt is hangot adtak hitüknek és örömüknek a gyermekek. Szent László évében az elsőáldozásuk mottója: élj bölcsen, bátran, mértékletesen és igazságosan.

Kovács Sándor, a szentmise főcelebránsa homíliájában hangsúlyozta: a gyermekek felvételt nyernek Jézus Krisztus oltárközösségébe, a kenyér és bor színében Isten kinyilvánítja végtelen szeretetét. Ezután a keresztségi fogadalmat újították meg a jelenlevők. „Valamikor szüleitek hoztak el benneteket a templomba, hogy a keresztség által Isten gyermekei legyetek. Akkor ők vallották meg hitüket és erre a hitre kereszteltünk meg titeket. Azóta sokat törődtek veletek, gondoskodtak rólatok, tanítottak minden szépre és jóra. Most eljött ez a szent nap, amikor már saját magatok jöttetek ide, hogy találkozzatok Jézus Krisztussal, a mi Istenünkkel a szentáldozásban.” Az első szentáldozásukat követően a gyermekek örömtől sugárzó arccal énekeltek. Tisztán csengő énekeiket, értelmes felolvasásukat hallva megerősödött a jelenlevőkben a meggyőződés, hogy a keresztény jövő biztonsága bennük van. A templomi szertartást követően szeretetvendégséget tartottak, ahol a gyermekek, felkészítőik és szeretteik vettek részt.

Szöveg és kép: Fodor György