Az evangéliumot alázattal hirdessük, ne hatalommal

Ferenc pápa kedd reggeli homíliája

0
964
Ferenc pápa a Szent Márta-házban (Fotó: Vatikáni Rádió)

Az evangéliumot alázattal kell hirdetni, legyőzve a kevélység kísértését – buzdított Ferenc pápa kedden reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén. Az egyház Szent Márk evangélista liturgikus emléknapját ünnepli április 25-én. A pápa ezért II. Tavadrosz kopt ortodox pátriárkának és a kopt híveknek ajánlotta fel a misét, akikkel pár nap múlva találkozik Egyiptomban. „Ma Szent Márk evangélista. az alexandriai egyház alapítójának ünnepe van. Felajánlom ezt a szentmisét testvéremért, II. Tavadroszért, az alexandriai koptok pátriárkájáért, kérve az Úr kegyelmét, hogy áldja meg egyházainkat a Szentlélek bőségével”.

A szentmisén jelen voltak a C9-nek nevezett, kilenctagú bíborosi bizottság tagjai is. A pápa leszögezte: a keresztényeknek ki kell lépniük önmagukból, környezetükből, hogy az evangéliumot hirdessék. A hithirdetőknek pedig mindig úton kell lenniük ahelyett, hogy biztosítékot keresnének az életre, egy helyben maradva, a biztonságot választva.

El kell indulni és mindig úton lenni az igehirdetéshez
Jézus kijelöli a tanítványok küldetését: hirdessék az evangéliumot, ne maradjanak Jeruzsálemben, hanem menjenek el és hirdessék a Jó Hírt mindenkinek. Ferenc pápa homíliájában Márk evangélista nyomán (Mk 16,15-20) arról elmélkedett, hogyan bízza az Úr a küldetést tanítványaira. Az evangéliumot mindig menet közben kell hirdetni, sohasem ülve, mindig mozgásban – állapította meg a szentatya.

Ahhoz, hogy az igazi evangéliumot hirdessük, mindig el kell mennünk oda, ahol nem ismerik Jézust, vagy ahol üldözik, ahol eltorzítják Jézust. El kell indulni a hirdetéshez. És ezen a kifelé induló úton a hithirdető is kockára teszi az életét. Nem marad a biztonságban, nincs életbiztosítás a prédikátor számára. Ha pedig egy hithirdető életbiztosítást keres magának, az nem lehet az evangélium valódi hirdetője; nem lép ki, ott marad a biztonságban. Az első feladat tehát: menjetek, induljatok el. Az evangélium, Jézus Krisztus hirdetése mindig kifelé nyitást igényel, mindig útközben történik. Legyen az fizikai, vagy lelki út, vagy akár a szenvedés útja. Gondoljunk arra a sok-sok betegre, aki felajánlja szenvedését az egyházért, a keresztényekért. De mindig kilépnek önmagukból! – mondta homíliájában a pápa, aki ezután a hithirdetés stílusáról elmélkedett.

Isten stílusa az alázat, így kell hirdetnünk az evangéliumot
Milyen is ez a stílus? – tette fel a kérdést a szentatya, majd így válaszolt: Szent Péter, Márk tanítómestere nagyon világosan leírja ezt a stílust (vö. 1Pét 5,5b-14): az evangéliumot alázattal kell hirdetni, mert Isten Fia megalázkodott, megsemmisítette önmagát. Ez Isten stílusa, nincs másik stílus. Az evangélium hirdetése nem egy farsang, nem egy bál. Ez nem az evangélium hirdetése. Az evangéliumot nem lehet emberi hatalommal hirdetni, a törtetés, a felkapaszkodás lelkületével, mert az evangélium nem ilyen. Mindenkihez szól a felhívás: “Egymás iránt valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad”. Miért van szükség erre az alázatra? Azért, mert éppen a megalázkodás, a megalázkodáson keresztül megvalósuló dicsőség hírét visszük előre.

A hithirdetés és a kísértés
Az evangélium hirdetése is ki van téve a kísértésnek: a hatalom, a kevélység, a sokféle világiasság kísértésének, ami a prédikáláshoz vagy pedig a színészkedéshez vezet. Nem prédikáció ugyanis a felhígított, erőtlen evangélium hirdetése, amely nélkülözi a megfeszített és feltámadt Krisztust. Ezért mondja Péter: „Virrasszatok, virrasszatok, virrasszatok… Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok ellen neki a hitben! Tudván, hogy ugyanennek a szenvedésnek vannak kitéve testvéreitek szerte a világon.” Az evangélium hirdetése, ha valódi, akkor ki van téve a kísértésnek – magyarázta szentbeszédében a pápa.

Az Úr segít talpra állni, ha alázattal hirdetjük az evangéliumot
Az a keresztény, aki állítása szerint az evangéliumot hirdeti, de soha nem érzett kísértést, az azt jelenti, hogy az ördög nem aggódik miatta, mert olyasmit hirdet, amire nincs szükség. Ezért az igazi hithirdetésben mindig van valami a kísértésből és az üldöztetésből is. Amikor szenvedünk, akkor az Úr fog talpra állítani minket, erőt adni nekünk, mert ezt ígérte meg Jézus, amikor elküldte az apostolokat. Az Úr fog vigasztalni minket, erőt adni, hogy tovább menjünk, mert Ő bennünk működik, ha hűségesek vagyunk az evangélium hirdetéséhez, ha kilépünk önmagunkból, hogy hirdessük a megfeszített Krisztust, mely botrány és őrültség, és ha mindezt alázattal, az igazi alázat stílusával tesszük.

Kérjük az alázatos hithirdetés kegyelmét
Az Úr adja meg ezt a kegyelmet, hogy megkeresztelt emberekként, mindannyian az evangelizálás útjára lépjünk alázattal, az Úr iránti bizalommal, az igazi evangéliumot hirdetve: Az Ige testté lett. Isten Igéje testté lett. És ez őrültség, botrány, de tudnunk kell, hogy az Úr mellettünk áll, velünk együtt cselekszik és megerősíti a munkánkat – fejezte be kedd reggeli homíliáját Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS