Nepomuki Szent János-búcsúk

2018. május 16-án Nepomuki Szent Jánost, gyónási titok vértanúját ünnepli a világegyház.

Gyulafehérvári főegyházmegye:

A Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Nepomuki Szent János tiszteletére: Boica, Zalatna, Vízakna, Alsótömös, Haraly, Naszód, Szék, Görgényüvegcsűr, Mezősámsond, Balánbánya, Farkaslaka.

  • A gelencei egyházközség filiájában, a haralyi templom búcsúünnepén szerdán délelőtt 10 órakor bérmálás lesz.
  • farkaslaki plébániatemplomban május 16-án, szerdán délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsús szentmise. Az ünnepi szentbeszédet Baróti Csaba székelyszentkirályi plébános tartja.
  • Balánbányán a Nepomuki Szent János tiszteletére épült templom búcsúünnepén csütörtökön délelőtt 11 órától lesz a szentmise. A szentbeszédet Biró Károly ditrói segédlelkész tartja.

Szatmári egyházmegye:

A Szatmári  egyházmegyében a gilvácsi, lajosvölgyi, rónaszéki, szigetkamarai templomok, a mezőpetri és aknasugatagi kápolnák titulusa Nepomuki Szent János.

  • A gilvácsi templom búcsúmiséjét már szombaton, május 12-én megtartják. A szentmise, melynek szónoka Ulmer Mihály szakaszi plébános, 11 órakor kezdődik.
  • A mezőpetri kápolna búcsúját szerdán, május 16-án reggel 7 órakor kezdődő szentmisén ünneplik.
  • Lajosvölgyihután az ünnep napján, május 16-án délelőtt 11 órától tartják a búcsús szentmisét. Szónoka Iulian Budău SJ, a Kálvária román közösségének plébánosa. Ő tartja a megelőző triduumot is, melynek szentmiséi vasárnap délelőtt 11 órától, hétfőn este héttől és kedden este héttől kezdődnek.
  • A szigetkamarai Nepomuki Szent János tiszteletére szentelt templomom búcsúünnepét szerdán délután 5 órakor tartják. A szentmise délután 5 órakor kezdődik.

Dátum

2018. május 16., szerda