Lektor- és akolitusavatás volt Gyulafehérváron

2018. március 18-án, nagyböjt ötödik vasárnapján Jakubinyi György érsek lektorokká avatta a harmadéves (Baróti Tibor, Gyergyócsomafalva; Biró Károly, Csíkszenttamás; Blaga Antoniu, Hegyköztóttelek; Gáll Miklós-Dávid, Nagyvárad; Mateoc...

„Járjunk együtt …!”

A 2019. május 31–június 2-re tervezett pápalátogatás logóján ez áll románul: „Să mergem împreună!” Eredetileg olaszul fogalmazták meg: „Camminiamo insieme!” A...

Szent Kereszt megtalálása búcsú Csanáloson

A Szatmár megyei Csanálos templombúcsújára május harmadikán került sor, a Szent Kereszt megtalálásának emléknapján. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Bartha Barnabás püspöki titkár...

Tempfli Imre írásaival próbál segíteni

Személyes beszélgetések lecsapódásai álltak össze történetekké, és az ezeket tartalmazó könyvet hozta el szülőfalujába, Kaplonyba Tempfli Imre. A római katolikus pap, egyházi író kötetét...

Szent Anna-búcsút ünnepeltek Kálmándon

A család fontosságáról beszélt a Boldog Scheffler János püspök szülőfalujában, Kálmándon tartott Szent Anna-búcsún a szentmise szónoka, Marek Ferenc, fr. Bernardin OFM....

Jézus Szent Szívének ünnepe

Jézus Szíve ünnepét IX. Piusz pápa 1856-ban terjesztette ki az egész Egyházra. A főünnep napja a pünkösd utáni második vasárnapot, úrnapját követő péntek. Ezenkívül Jézus...

Személyi változások a szatmári egyházmegyében

A 2020-as év nyarán személyi változások történnek a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében. Schönberger Jenő püspök Heinrich Ferenc Nagybánya-fernezelyi plébánost végleges nyugállományba engedte,...

300 éves a nagybányai Szentháromság-templom

Erdély legrégibb, barokk stílusban épült istenháza a nagybányai Szentháromság-templom. Jubileumi évet ünnepelnek a helyiek. A nagybányai plébánia már...

250 éves a nagykárolyi Kalazanci Szent József-templom

250 éve tették le a nagykárolyi Kalazanci Szent József-templom jelenlegi épületének alapkövét. Erről is megemlékeznek augusztus 25-én, vasárnap az este hat órától...

Kovács Gergely: Az embereknek kell megjavulniuk, hogy jóra forduljanak az idők

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek volt a máramarosszigeti Borromeo Szent Károly-búcsú ünnepi szónoka november 4-én, szerdán. Betegségéből való felépülése után ez volt az...