Szent Anna-búcsút ünnepeltek Kálmándon

A család fontosságáról beszélt a Boldog Scheffler János püspök szülőfalujában, Kálmándon tartott Szent Anna-búcsún a szentmise szónoka, Marek Ferenc, fr. Bernardin OFM....

Tempfli Imre írásaival próbál segíteni

Személyes beszélgetések lecsapódásai álltak össze történetekké, és az ezeket tartalmazó könyvet hozta el szülőfalujába, Kaplonyba Tempfli Imre. A római katolikus pap, egyházi író kötetét...

Lektor- és akolitusavatás volt Gyulafehérváron

2018. március 18-án, nagyböjt ötödik vasárnapján Jakubinyi György érsek lektorokká avatta a harmadéves (Baróti Tibor, Gyergyócsomafalva; Biró Károly, Csíkszenttamás; Blaga Antoniu, Hegyköztóttelek; Gáll Miklós-Dávid, Nagyvárad; Mateoc...

„Járjunk együtt …!”

A 2019. május 31–június 2-re tervezett pápalátogatás logóján ez áll románul: „Să mergem împreună!” Eredetileg olaszul fogalmazták meg: „Camminiamo insieme!” A...

Jézus Szent Szívének ünnepe

Jézus Szíve ünnepét IX. Piusz pápa 1856-ban terjesztette ki az egész Egyházra. A főünnep napja a pünkösd utáni második vasárnapot, úrnapját követő péntek. Ezenkívül Jézus...

Személyi változások a szatmári egyházmegyében

A 2020-as év nyarán személyi változások történnek a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében. Schönberger Jenő püspök Heinrich Ferenc Nagybánya-fernezelyi plébánost végleges nyugállományba engedte,...

Áthelyezések és kinevezések a szatmári egyházmegyében

Augusztus 1-jétől személyi változások történnek a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében. Schönberger Jenő megyés püspök Szinovácz György mezőpetri plébánost nyugállományba...

Kovács Gergely: Az embereknek kell megjavulniuk, hogy jóra forduljanak az idők

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek volt a máramarosszigeti Borromeo Szent Károly-búcsú ünnepi szónoka november 4-én, szerdán. Betegségéből való felépülése után ez volt az...

Elhunyt Heinrich Antal plébános

Heinrich Antal szatmári egyházmegyés pap, börvelyi plébános életének 63., áldozópapságának 37. évében, június 12-én reggel betegség után, a végső szentségekkel megerősítve, csendben...

Először élesben

Több egyházközség is abban a szerencsés helyzetben van, hogy a helyi plébános mellett kispapok is tevékenykednek a közösségükben. Sokszor tévesen halljuk, használjuk, hogy a...