250 éves a nagykárolyi Kalazanci Szent József-templom

0
3523
Megáldják a templom nemrég restaurált fő- és mellékoltárképeket is.

250 éve tették le a nagykárolyi Kalazanci Szent József-templom jelenlegi épületének alapkövét. Erről is megemlékeznek augusztus 25-én, vasárnap az este hat órától kezdődő búcsúmisén, amelyen ugyanakkor megáldják a közelmúltban restaurált fő- és mellékoltárképeket: a Kalazanci Szent Józsefet ábrázoló főoltárképet, valamint a Nepomuki Szent Jánost, a Páduai Szent Antalt, az Avellinói Szent Andrást ábrázoló, illetve az Immaculata mellékoltárképeket – tájékoztat a szatmári egyházmegye honlapján.

A Kalazanci Szent József-templom és -plébánia jelentős piarista múltra tekint vissza, 1727-es letelepedésüktől 1983-ig vezették a plébániát piaristák. A búcsúmise szónoka idén Szilvásy László piarista tartományfőnök lesz.

Augusztus 25-e Kalazanci Szent József emléknapja. A szegény gyermekek felkarolója, a piarista rend első generálisa 1557-ben született Spanyolországban. Kalazancius és az általa alapított piarista rend a 17. század kezdetének súlyos kihívásaira, azaz a széles néprétegek keresztény nevelésének hiányára adott megoldást az ingyenes népoktatás, az iskolai evangelizáció intézményével. Ez akkor új karizmaként jelent meg az Egyház életében. Szolgálata nem csupán saját kora gondjaira hozott enyhülést, de a következő századokban is emelte az evangelizáció minőségét, és segíti ma is az embereket az értékválsággal küszködő világban.