Pünkösdi búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

A Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát a Szentlélek tiszteletére: Csíkszentlélek, Kézdiszentlélek, Kászonjakabfalva, Székelyszentlélek és Tűr.

  • A csíkszentléleki templom búcsúünnepén, 2017. június 5-én, hétfőn bérmálás is lesz az egyházközségben.
  • Pünkösdhétfőn déli 12 órakor kezdődik Kézdiszentléleken a templombúcsú. Az ünnepi szentmisén Kakucs Béla Szilveszter esztelneki ferences mond szentbeszédet.
  • A székelyszentléleki templom búcsúünnepét hétfőn déli 12 órakor tartják. A szentmisén Mátyás Károly székelyudvarhelyi főesperes-plébános prédikál.
  • Hétfőn délután 5 órakor kezdődik a tűri templom búcsúja. A szentmisét a falu szülötte, Szabó Dénes aranymisés plébános mutatja be Nagyenyedről. A szentbeszédet Mihály Imre marosújvári plébános tartja.
  • Kászonjakabfalván a délután 5 órakor kezdődő búcsús szentmisén bérmálás is lesz.

Szatmári egyházmegye:

  • Pünkösd vasárnapján a nagykárolyi, az atyai és a szatmári Szentlélek-templomok ünneplik búcsújukat a szatmári egyházmegyében.

Dátum

2017. június 04., vasárnap - 2017. június 05., hétfő