2024. július 23.

Nagyböjti papi lelkinapok

A Gyulafehérvári Főegyházmegyében az idei nagyböjti papi rekollekciót a következő beosztás szerint tartják a főesperesi központokban:

1. Első körben:
– Március 27-én, hétfőn – Kézdivásárhelyen
– Március 28-án, kedden – Brassó–Szent Keresztben
– Március 29-én, szerdán – Csíksomlyón
– Március 30-án, csütörtökön – Székelyudvarhelyen

Előadó: Marton József pápai prelátus, nagyprépost, teológiai tanár
Téma: Reformációs előzmények

2. Második körben:
– Március 27-én, hétfőn – Gyergyószentmiklóson
– Március 28-án, kedden – Marosvásárhelyen
– Március 29-én, szerdán – Kolozsváron
– Március 30-án, csütörtökön – Alvincen

Előadó:Diósi Dávid vicerektor, kanonok, teológiai tanár
Téma: Útban Jeruzsálem felé – a szentmise húsvéti teológiája

A 2017-es esztendő papi lelkinapjainak kerületekre leosztott időpontjai:

Rekollekciós

központok

Nagyböjti

lelkinap

Tavaszi tanulmányi

lelkinap

Őszi tanulmányi

lelkinap

Adventi

lelkinap

Kézdivásárhely március 27 május 15 október 16 december 11
Sepsiszentgyörgy március 28 május 16 október 17 december 12
Csíksomlyó március 29 május 17 október 18 december 13
Székelyudvarhely március 30 május 18 október 19 december 14
Gyergyószentmiklós március 27 május 15 október 16 december 11
Marosvásárhely március 28 május 16 október 17 december 12
Kolozsvár március 29 május 17 október 18 december 13
Gyulafehérvár március 30 május 18 október 19 december 14

 

(Érseki körlevél: I./2017)

Dátum

2017. március 27., hétfő - 2017. március 30., csütörtök