Eucharisztia és közösség – Zarándoklat Máriaradnára

A temesvári egyházmegye lelkipásztorai, az ott tevékenykedő férfi és női szerzetesrendek tagjai, valamint a plébániák alkalmazottai és világi munkatársai a máriaradnai bazilikához zarándokolnak. A szentmisét délelőtt 10 órai kezdettel Pál József-Csaba megyés püspök celebrálja.

A szentmisét követően, 11:30 órakor a jelenlévők előadáson vesznek részt, amelynek címe: Eucharisztia és közösség. Meghívott előadó: Szénégető István, a Gyulafehérvári Főegyházmegye családreferense. Ezt követően kiscsoportos beszélgetésre kerül sor.

14:30-15:45 óra között a jelenlévők műhelymunkákon vesznek részt, amelyek témái a család, az ifjúság, a szociális tevékenységek, a megszentelt élet, lelkiségi mozgalmak, nevelés, oltár körüli szolgálat, kántor és oltáriszentségi énekek, valamint a teremtett világ védelmére vonatkozó Laudato Si pápai enciklika bemutatása.

A programot 15:45 órakor hálaadó szentségimádás zárja a kegytemplomban.

Dátum

2019. október 05., szombat

Idő

10:00

Helyszín

Máriaradna