A szinodális egyház magvai már csíráznak – a teológusok befejezték a szinódusi jelentések elemzését

0
206
A püspöki szinódus 2023 őszi ülése

Egy húsz teológusból álló csoport a Rómában tartott közel kéthetes találkozójukat követően befejezte az országos püspöki konferenciák és a keleti katolikus egyházak 107 szinódusi jelentésének értékelését – olvasható a szinódus főtitkárságának közleményében. A június 4. és 14. között ülésező teológusokat arra kérték, hogy elemezzék a jelentéseket, amelyek segítenek a szinódus tisztségviselőinek a szinódus Instrumentum Laboris 2 című dokumentumának elkészítésében, amely az októberi második ülésszakának munkáját fogja irányítani. A teológusok elemzését nem hozták nyilvánosságra.

A jelenleg zajló szinódus a szinodalitásról az egyház működésével kapcsolatos különböző kérdések tanulmányozására összpontosít. A kérdések közül néhány a nők szerepére, a befogadásra, a női diakónusokra és a saját nemükhöz vonzódó személyek felé való közeledésre összpontosít. A plébániák az elmúlt nagyböjtben meghallgatásokat tartottak, amelyeket a teológusok által elemzett országos jelentésekben összefoglaltak. A sajtóközlemény szerint a leggyakrabban említett témák a szinodalitás kialakítása, a részvételi testületek működése, a nők szerepe, a fiatalok megszólítása, a szegényekre való odafigyelés, az inkulturáció, az átláthatóság és az elszámoltathatóság kultúrája. További témák a katekézis, a keresztény beavatás és az egyházak közötti együttműködés.

„A jelentések gyakran olyan emberek tapasztalatairól számolnak be, akik valódi személyes megtérést tanúsítottak” – mondta Mario Grech bíboros, a szinódus főtitkára a teológusok elemzésének lezárását követő nyilatkozatában. „Mások viszont olyan emberekről szólnak, akik továbbra is zavarodottságot, aggodalmat vagy szorongást tapasztalnak” – folytatta a bíboros. „Különösen attól félnek, hogy a véleményüket nem veszik komolyan, vagy hogy a hívek egyes ideológiái és lobbijai kihasználhatják a szinodális utat, hogy saját programjukat érvényesítsék”. Grech elmondta, hogy az októberi ülésszak nem „egyik vagy másik kérdésről” fog szólni, hanem a „szinodalitásról” és arra összpontosít, hogy „hogyan lehetünk missziós egyház a szinodális úton”. Az ülésszak – tette hozzá – „a Szentlélek és a testvérek segítségét fogja kérni, hogy felismerjék Isten akaratát az ő egyháza számára, nem pedig lehetőség arra, hogy egyesek ráerőltessék saját elképzelésüket az egyházról”.

A teológusok csoportjába püspökök, papok, szerzetesek és szerzetesnők, valamint világiak tartoztak. A teológusok közül nyolcan európaiak voltak, köztük öt olasz. Három teológus Afrikából és három Dél-Amerikából érkezett. Két teológus Észak-Amerikából, köztük egy az Egyesült Államokból, kettő Ázsiából, kettő pedig Ausztráliából érkezett.

„Isten szent népe a szinodális tapasztalatoknak köszönhetően elindult a misszió felé” – fogalmazott nyilatkozatában Jean-Claude Hollerich SJ bíboros, a zsinat főelőadója. „A jelentésekben lelkes és kreatív válaszok, valamint ellenállás és aggodalom is volt” – mondta a bíboros. „A legtöbb beszámoló azonban a szinodális út örömét mutatja, amely sok helyi közösségnek új életet adott, és jelentős változásokat idézett elő az életmódjukban és az egyházi életükben is. A szinodális egyház magvai már csíráznak!”

Miután a szinódus rendes tanácsának tagjai kiértékelik a teológusok elemzését, elkészítik magát az Instrumentum Laboris dokumentumot, és a tervezetet Ferenc pápának nyújtják be végső jóváhagyásra.

Riccardo Battocchio, a közgyűlés különleges titkára egy nyilatkozatban elmondta, hogy a dokumentum „másképpen fog kinézni, mint az előző”, amely az előző szinodális ülést irányította, mert koncentráltabb lesz. „Ha az első ülésszakon fontos volt a széleskörű témák bemutatása, az októberi ülésszak munkadokumentuma néhány megoldásra váró témát kíván kiemelni, hogy választ adjon a „Hogyan legyünk szinodális egyház a misszióban?” kérdésre, figyelembe véve az eddig megtett utat, és teológiailag megalapozott érveket javasol néhány konkrét javaslattal együtt, hogy segítse a közgyűlés tagjaira bízott megkülönböztetést” – mondta Battocchio.

Forrás: Tyler Arnold/CNA /a temesvári egyházmegye honlapja