Jegyespasztorációs szakmai nap a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ szervezésében

0
694

Tizenhat településről, hét esperesi kerületből több mint negyvenen, köztük kilenc lelkipásztor vett részt a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Családpasztoráció jegyesek felkészítésében szolgálók számára szervezett szakmai napján szeptember 23-án Székelyudvarhelyen.

Megható és megerősítő volt az a tény, hogy ennyien vannak, akik olyan fontosnak tartják a házasságra való felkészítést, hogy egy teljes szombati napot, időt, energiát, útiköltséget szántak a szakmai napon való részvételre. A programban a jegyespasztorációban a világegyházban, Ferenc pápa által ajánlott, de már az ősegyházban is ismert és alkalmazott régi-új irányokról, a katekumenális és kérügmatikus szemléletről éppúgy szó esett, mint az erdélyi jegyeskurzusok tapasztalatairól, a helyi sajátosságokról, kihívásokról és örömekről. A résztvevők az összehangolódást és közös imádságot követően két műhelymunkán vettek részt.

A kezdőfázisban lévők (ahol még nem volt jegyeskurzus vagy idén kezdték el), Kelemen Zsóka és Levente vezetésével gyakorlati tapasztalatokat hallhattak és közösen terveztek. A már gyakorló jegyesfelkészítők ezalatt Szénégető István egyházmegyei családreferens vezetésével megosztották egymással a jegyesfelkészítést megelőző (pre) és a jegyeskurzust követő (poszt) jó gyakorlatokat, amivel támogatni tudják a fiatalokat a házasságra való hosszabb távú felkészülésben, illetve a fiatal házasokat (mint például Ciklus Show, Titkos küldetés és Boldogabb családokért programok, illetve a Házasság hete, a „lelki nászút hétvége”, a „Szusszanó”, a családos misék, családos közösségek). Említésre kerültek a házas lelkiségi mozgalmak is, a találkozón Hajlák Attila személyében jelen volt az erdélyi Házas Hétvége mozgalom papi felelőse.

Délután Lukács Róbert, a főegyházmegye házassági perekben illetékes egyházjogásza beszélt a tapasztalatairól, kérdezni is lehetett az egyházmegyei házassági adminisztráció változásairól. Zárásképpen az egyes településekről érkezők meghatározták a számukra aktuális következő gyakorlati lépést, feladatot, amit a jegyespasztoráció területén a találkozót követően meg fognak valósítani, valamint rögzítették a további együttműködés formáit is. A szakmai nap végén a résztvevők egyöntetűen megfogalmazták, hogy szeretnék a továbbiakban egymást támogatva, a Főegyházmegyei Családpasztorációs Központtal együttműködve végezni a jegyesek szolgálatát.

A gyulafehérvári főegyházmegyében a közeljövőben ezeken a településeken lesz jegyeskurzus: Csíkszereda – Szent Ágoston-plébánia, Szentegyháza, Székelyvécke, Gyergyószentmiklós – Szent Miklós-plébánia, Székelyszentkirály, Csíkszentmárton, Csíkkarcfalva, Oroszhegy, Marosludas, Csíkszentlélek, Székelyvarság, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely, Kolozsvár, Marosvásárhely. Akik szentségi házasságkötésre készülnek a következő időszakban, érdeklődhetnek a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központban: iroda@csalad.ro.

Török Bernadett