Hálát adtak a Szent Ferenc Alapítvány elmúlt harminc évéért

0
363

Mintegy hatezer gyermeknek nyújtott otthont az elmúlt évtizedekben a dévai Szent Ferenc Alapítvány, amelyet harminc évvel ezelőtt alapítottak. Böjte Csaba ferences szerzetes homíliájában kiemelte a szeptember 16-i hálaadó ünnepségen, hogy „nagyon fontos, hogy tudatosítsuk magunkban: nem vagyunk árvák. Van egy élő Isten, aki szeret bennünket.” A gazdag és színes programban volt motoroztatás, tanévnyitó, és kockacukorral édesítették a meghitt ünneplést. Főcze Imre, Bonaventura ferences szerzetes beszámolóját olvashatják.

Hogyha szeptember közepe, akkor motorkerékpárosok raja-zaja lepi el Déva városát. Tizenkilencedik esztendeje, hogy a kétkerék szerelmesei így tesznek szeptemberben. A 2023/2024-es tanév hajnalán sem volt ez másképp. 250 motorkerékpár búgása visszhangzott szeptember 16-án a dévai Nagyboldogasszony ferences plébániatemplom előtti téren. Gyermeki szép sereg ricsaja fogadta a vidám lelkű kerekeseket. A motorkerékpárosok megáldása után – mindenki örömére – a közösségünk és városunk apraja-nagyja megtapasztalhatta, hogy milyen két keréken, amikor szél öcsénk becsületesen megcirógatja arcunkat.

A motoroztatás után a Szent Ferenc Alapítvány gyermekeinek ünnepi műsorai és tanúságtételei váltogatták egymást. A motorok morajlását a háromszáz éves templomunk harangjai búcsúztatták, de egyben a Szent Ferenc Alapítvány harmincadik évfordulójára és egyházközségünk tanévnyitójára hívták a nebulókat, a tanárokat és mindazokat, akik harangszóra megérkeztek. Ebben a szentmisében hálaadással álltunk Istenünk elé, és áldását kértük az új iskolai tanévre!

Hálát adtunk, hogy harminc évvel ezelőtt Böjte Csaba ferences testvér alig egy tucatnyi gyermekkel egyhetes tábort szervezet, és ez a tábor még most is tart. Hálát adtunk azért a hatezer gyermekért, akik az alapítvány házaiban cseperedtek és művelődtek. Hálát adtunk az alapítvány munkatársaiért, támogatóiért, városunkért és egyházközségünk híveiért.

Nagy öröm számunkra, hogy a dévai gyökerekkel rendelkező Kásler Miklós, a Magyarságkutató Intézet igazgatója, volt emberierőforrás miniszter, aki Csaba testvért Nobel-békedíjra jelölte, két unokájával és munkatársaival eljött hozzánk. Közvetlenül a szentmise kezdése előtt ünnepi beszédét hallhattuk, amelyben így fogalmazott: Böjte atya és a Szent Ferenc Alapítvány a béke és a szeretet megtestesülése. Az alapítvány értékeit és érdemeit méltatta, miközben erősítette bennünk a hagyományok, a nemzeti összetartozás és a hit jelentőségét.

Ünnepi beszéde után a hálaadó és a tanévnyitó szentmisét P. Urbán Erik ferences tartományfőnök celebrálta. A szentmise homíliájában Csaba testvér lelkünket, figyelmünket Istenre irányítva kiemelte, hogy „nagyon fontos, hogy tudatosítsuk magunkban: nem vagyunk árvák. Van egy élő Isten, aki szeret bennünket. A gyerekeknek sokszor elmondom, hogy van öt érzékszervünk, tapintunk, látunk, hallunk, ízlelünk, van szaglásunk, de van egy hatodik érzékszervünk is: meghalljuk Isten szavát. Azt gondolom, ennél nagyobb, értékesebb dolgot én nem tudok adni a gyermekeinknek. Adhatok ruhát, diplomát, autót, házat, bármit, de a legtöbb mégis az a tudás, hogy te magad Isten temploma vagy. A csendben, békében fedezd fel, hogy Isten-hordozó vagy, nem lakatlan, nem a senki földje.”

A szentmise alatt és a végén is érezhettük, hogy a hála a lélek tartozása, a lélek nemessége, finomsága és műveltsége. Aki hálás, az elégedett, az nem kesereg azon, ami elmúlt, ami hiányzik, hanem annak örül, ami van. Ezért a hála az igazi öröm forrása. A hálás emberek nem mogorvák, nem durvák, hanem öröm és béke sugárzik róluk. Szent Pál apostol a kolosszeiekhez írt levelében így fogalmaz: „Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának.”

A szentmise áldása előtt Csaba testvérnek a munkáját, befektetését az alábbi verssorokkal köszöntük meg:

Reményik Sándor: Nagyasszonyunk című verséből

Nem voltak fiai és lányai
A hús és vér vak törvénye szerint.
De voltak fiai és lányai
A szellem szabad törvénye szerint.
Erős lelkében nemzedéket hordott
És összekapcsolt nemzedékeket,
Lelkeket ajándékozott egymásnak. …

A szentmise végén, a hívek által adományozott tanszerek kerültek megáldásra, valamint akik velünk együtt adtak hálát az elmúlt harminc évért és kérték Isten áldását az új iskolai tanévre, egy-egy kockacukorral tehették édesebbé a meghitt ünneplést.

Egy kedves nővér négysorosával ért véget az ünneplés és kezdődött el az új iskolai tanév a dévai vár árnyékában.

Kockacukor

Valahol ízetlen, keserű az élet,
Az isteni Jóság oda dob be téged.
Zümmögsz, kockacukor, mint áldozati dal,
S elfogysz. De édesül a keserű ital.

Főcze Imre, Bonaventura testvér