Döntéseim mélyén. Ifjúsági körzeti lelkinap Csíkszeredában 

0
705
Fotók: Boga Zsuzsanna

A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség már több évtizede azon munkálkodik, hogy a gyulafehérvári főegyházmegye fiataljait segítse közelebb kerülni a jó Istenhez. E nemes célt felvállalva számos olyan fiatal tevékenykedik imában, szervezésben nap mint nap, akik már megérezték ennek a fontosságát. Karda Dalma személyes hangú beszámolóját közöljük.

Forró Roland csíkszentdomokosi segédlelkészt tavaly novemberben nevezték ki Csík körzet ifjúsági lelkészévé, ezzel azt a feladatot vállalta, hogy tevékenyen részt vesz a fiatalok nevelésében, vezetésében, különösen ezen régióban. A nagyböjti körzeti lelkinap jó alkalom volt számomra, hogy ismét megtapasztalhassam Roli atya odaszántságát, tenni akarását, kreativitását, és hogy kissé belelássak abba a rengeteg munkába, amit hivatásaként végez. Igen, ő volt a lelkinap megtervezője, előadója és koordinátora egy személyben.

A Szent Ágoston-templom alsó termei szombat délelőtt 10 órára megteltek lelkes, mosolygós fiatalokkal. Teljes létszámban 74-en gyűltünk össze, hogy egy pár óra erejéig találkozzunk, közösen gondolkodjunk, fejlődjünk és imával, énekkel emeljük fel Isten szent nevét.

Első körben a játék kapott teret. Török Réka és Kristály Bertalan fiatal cserkészek az ismerkedés céljából válogattak és vezettek játékokat. A tanítás az elköteleződésre irányította a figyelmet, kiemelve a döntés fontos szerepét. Arra ösztönözte a fiatalokat, hogy merjenek elköteleződni, így Isten munkatársaivá válni, jobbá tenni a környezetüket és ne féljenek, mert ez nem megkötözöttséget jelent, hanem egy addig zárt világot nyit meg számukra.

A tanítás elmélyítésére imaséta következett, ahol a személyes ima, a bűnbánat, kiengesztelődés, elengedés, a másokért mondott ima és végül az Istennel közösen járt út múltjai és jövői felett gondolkodhattak el a résztvevők. Lehetőséget kaptak az Istennel való kapcsolatuk megújítására, és rátekinteni a saját útjuk eddigi szépségeire. Az imaséta utolsó állomásaként szentségimádáson vehettek részt.

Az ebéddel egybekötött szabad program után kisebb csoportokban visszajelzéseket adhattak a lelkinappal kapcsolatban, majd zárszóként szentmisével ünnepeltek. A prédikációban Mazai Tihamér segédlelkész mintegy összefoglalta a lelkinap üzenetét, bátorítva a fiatalokat, hogy Istennel éljék meg mindennapjaikat, tekintsenek rá jó barátként. A szentmise, valamint a korábban lévő szentségimádás hangulatát is emelte a madéfalvi Laudate zenecsoport dalokba öntött szolgálata.

Hiszem, hogy minden fiatalnak sikerült megragadni pár pillanatot, mondatot, gondolatot, ami közelebb segíti őket Istenhez. Köszönettel tartozunk a FIF-nek, Roli atyának, Bálint Emil főesperesnek a helyszínért, valamint a Laudate zenecsoportnak és minden önkéntes segítőnek, akik teljessé tették ezt a napot a fiatalok számára. 

Áldott nagyböjti készületet kívánok minden fiatalnak, hasonló keretek közt találkozunk legközelebb adventben.

Karda Dalma