Siracusai Szent Lúcia

0
307
Quirizio da Murano: Szent Lúcia, Wikipédia

A Lúcia név jelentése fényhozó. Mikor máskor, ha nem az év leghosszabb és legsötétebb éjszakáján, december 13-án van szükségünk leginkább a fényre, egy fényhozóra. Nemcsak egyszerűen ünnepeljük a szentet, hanem a világ más-más részein számos és változatos hagyománnyal emlékezünk is rá. Szent Lúcia napja, vagy a magyar nyelvterületen elterjedt Luca napja is jól mutatja, hogy mennyire szorosan és összefonódva él együtt a szakrális és a profán világ. A Luca-napi népszokások és néphagyományok az egyházi év ünnepeinek az egyszerű nép nyelvén történő értelmezése, az emberek hitének, lelkivilágának megmutatkozása. A Luca-nap azért is kivételes, mert számtalan néphagyomány és hiedelem kapcsolódott az évek során a szent ünnepéhez. A magyar néphagyományban a Luca-napja a szerelmi, az idő-, a halál- és a termésjóslások napja, valamint a lucaszék készítésének kezdete. A lucaszék készítése mintegy össze is köti a december 13-i Luca-napot a karácsonnyal, hiszen a lucaszéket magukkal vitték az éjféli misére, hogy arról lessék meg a boszorkányokat.

De ki is volt ez a 3. századi, olasz vértanú leány? Miért lett ő a szembetegségekben szenvedők, a vakok, a bűnbánó utcanők, a hegyes szerszámokkal dolgozók védőszentje?

Szent Lúcia történetének egy másik ismert szentünk, Szent Ágota is meghatározó szereplője, akinek sorsa és szenvedései több vonásban is hasonlít az övéhez. Szent Lúcia elkísérte beteg édesanyját Szent Ágota sírjához a gyógyulás reményében. Miután édesanyja meggyógyult, Szent Ágota megjelent Lúcia álmában, nővérének nevezte őt, és elmondta neki, hogy elhivatottságáért, szeretete és szüzessége miatt Isten megjutalmazza őt. Lúcia ezután megkérte édesanyját, hogy ne kelljen férjhez mennie annak ellenére, hogy már volt egy férjjelöltje, és kérte, hogy saját maga rendelkezhessen a hozománya felett. Édesanyja engedett a kérésének. Ezzel el is kezdődött Lúcia szenvedéstörténete. Vőlegénye bosszúból bíróság elé hurcolta őt. A bíró Lúciát, miután nem volt hajlandó áldozatot bemutatni a pogány istenek előtt, kínzások után halálra ítélte. A kínzását és a halálát is számos csoda övezi.

Szent Lúcia alakja két kiemelkedő jellemvonásában is példaértékű lehet számunkra. Egyrészről ő a szüleiről gondoskodó gyermek, másrészről igaz hitvalló, aki a megpróbáltatásoktól, a fenyegető gonosz sötétségtől, a vértanúságtól sem riad vissza. Kérjük közbenjárását, ha életünkben a sötétben járunk, ha nem látjuk a fényt az alagút végén, ha úgy érezzük, hogy el akarják hallgattatni bennünk az igazság szavát.

Összeállította: Maxim Katalin