Párizsi Szent Déneshez fordulhatsz, ha gyakran fáj a fejed

0
246

Október 9-én ünnepeljük Párizsi Szent Dénes, a tizennégy segítőszent egyikének emléknapját. A város első püspökét érdemes kérni, hogy járjon közben értünk enyhébb fejfájások vagy fájdalmas migrének idején – természetesen az orvosi segítség lehetőségeit sem hagyva figyelmen kívül.

A migrénnel foglalkozó kutatások szerint a betegség mintegy 39 millió embert érint az Egyesült Államokban, és egymilliárd ember szenved tőle szerte a világon. Más szóval: mindenki vagy ismer valakit, akinek migrénes rohamai szoktak lenni, vagy maga szenved tőlük.

A megfelelő orvosi segítség igénybevétele mellett kérhetjük szentek közbenjárását is; fejfájás esetén például fordulhatunk Párizsi Szent Déneshez, a tizennégy segítőszent egyikéhez. Dénes a 3. században Párizs első püspöke volt, aki vértanúhalált halt: karddal lefejezték – ábrázolásain gyakran láthatjuk saját fejével a kezében.

A legkorábbi forrás életéről a 600 körül keletkezett Passio SS. Dionysii Rustici et Eleutherii című legenda, amely azt állítja, Fábián pápa idején küldték Itáliából Galliába téríteni, azután, hogy a keresztényüldözés megsemmisítette a Lutetiában élő keresztény közösséget. Dénes társaival, Rusticusszal és Eleutheriusszal a Szajna szigetén telepedett le.

Dénes a sikeres térítések miatt szembekerült a pogány papokkal, akik arra ítélték, lefejezik Párizs legmagasabb pontján, a ma Montmartre néven ismert magaslaton, ami akkoriban feltehetően druida szent hely volt. Dénes és társai vértanúsága miatt kapta a hely ma ismert nevét: Montmartre, azaz: a mártírok hegye (ófrancia kifejezés). A Legenda Aurea szerint amikor lefejezték, fölkapta a fejét, és még két mérföldet ment, folytatva a prédikációt a bűnbánatról. Azon a ponton, ahol végül összeesett, szentélyt emeltek, ebből nőtt ki a későbbi Szent Dénes-székesegyház.

Szent Dénes mellett Avilai Szent Teréz, Szent István és Szent Balázs is hathatós közbenjárónak számít fejfájás esetén.

Istenünk, aki szent püspököd és vértanúd, Dénes révén a megváltó hitben Franciaország népét is részesítetted, megdicsőítetted őt számos csoda által vértanúsága előtt és után egyaránt. Add meg nekünk az ő hathatós közbenjárása által, hogy a hit, melyet ő gyakorolt és tanított, világosítsa meg életünk útját, hogy megoltalmazzon minket a lelkiismeret túlzásba vitt aggodalmaskodásától, s így ha vétkeztünk emberi gyarlóságunk miatt, hamar visszatérjünk Hozzád a valódi bűnbánat révén.

Könyörgök hozzád azért is, hathatós segítőd érdemeire és közbenjárására való tekintettel teljesítsd kérésemet, melyet őáltala alázattal helyezek eléd, jámboran így szólván: legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. 

A tizennégy segítőszent: az első századok keresztény vértanúi, akiket együtt hívnak segítségül. A hagyomány szerint e szentek a haláluk előtt ígéretet kaptak Istentől, hogy a hozzájuk fordulókat nagy bajokban megsegíthetik. Csoportjukba időnként és területenként olykor  más-más vértanúkat soroltak. Legtöbbször említett csoportjuk: Ákos, Borbála, Balázs, Cirjék, Dénes, Egyed, Erazmus, Euszták, György, Alexandriai Katalin, Kristóf, Antiochiai Margit, Pantaleon, Vitus. Litániájuk szerint Dénes a lelkiismeret nyugtalanságában is hatalmas pártfogó.

Forrás: Magyar katolikus lexikon; Aleteia.org / Magyar Kurír