Újra egymásra talál a minorita rend és a közoktatás Aradon

0
687
Fotók: aradihirek.ro

Január óta szolgál Aradon Kalna Zsolt minorita szerzetes, a minorita rend korábbi miskolci tartományfőnöke. A város nem ismeretlen a számára, korábban is rendszeresen látogatta az aradi rendházat, szentmiséket is celebrált, így nem volt nehéz alkalmazkodnia a régi-új környezethez. A gyerekzsivajt különösen szereti, tekintve, hogy a rend idén először különleges tábort szervezett kiskiskolásoknak. Szinte adta magát az ötlet, tekintve, hogy Csiky Gergely Főgimnázium alsót tagozatos osztályai a rendházba „kényszerültek” az elmúlt tanév idejére.

A szerzetes Szegedről került át Aradra, és meglepődve tapasztalta, hogy gyerekzsivajtól volt hangos a belvárosi Páduai Szent Antal-templomhoz tartozó rendház – korábban kihaltnak nevezhető – udvara. Az elmúlt tanévet ugyanis, az iskola felújítási munkálatai miatt, a rendházban járták ki a Csiky Gergely Főgimnázium alsót tagozatos osztályai. Az egyház és iskola olyan szoros kapcsolatba került egymással, hogy Kalna Zsolt kezdeményezésére júniusban, a vakáció első heteiben napközis tábort szerveztek a rendházban a gyerekeknek. Június utolsó hetében, hétfőtől péntekig az aradi Csiky Gergely Főgimnázium alsó tagozatos diákjai reggeltől késő délutánig különböző programokon vehettek részt: kézműves-foglalkozástól a közösségi játékokon át a kirándulásig sok mindent szerveztek a tanulóknak. A templom védőszentjéről, páduai Szent Antalról elnevezett tábor a szünidő első heteiben levett a gondot a szülők válláról, a résztvevő gyerekeknek pedig szórakozást és játékos tanulást is kínált.

Pataky Lehel Zsolt, a Temesvári Rádió Magyar adásának munkatársa a tábor egyik napján beszélgetett a minorita szerzetessel. Kalna Zsolt Miskolcon tartományfőnök volt tíz éven át, fennhatósága alá tartozott az aradi rendház is, a mandátuma lejárta után Szegedre került, néhány év után pedig Arad következett. A város nem volt ismeretlen a minorita szerzetes számára, korábban is rendszeresen látogatta az aradi rendházat, de ünnepi szentmiséket is celebrált. Úgy fogalmazott, hogy amikor januárban Aradra költözött, egyszerre volt meglepő és örömteli számára a gyerekzsivajtól hangos rendház-udvar, és szerette volna, ha a gyerekek a tanév lezárása után is ott tudtak volna maradni nyári tevékenységre. Kalna Zsolt elmondta: tartott attól, hogy hogyan fogadja majd a közösség a tábor ötletét, hiszen korábban a rend keretein belül ilyen jellegű kezdeményezés nem volt, de a szülők örömmel fogadták, a gyermekek pedig élvezettel vettek részt a programokon. Bár ugyanabban a környezetben voltak, ahol a tanév során is, a táborban mégis családias hangulat alakult ki a szerzetes elmondása szerint. Az interjúban megemlítik, hogy az aradi oktatás, különösen a zenei oktatás a múltban is szoros kapcsolatban állt a minoriták tevékenységével, Kalna Zsolt pedig úgy értékeli, hogy Isten finoman kikényszerítette az újbóli találkozást a szerzetesrend és az aradi oktatás között, mintegy visszatérítve a város tanítási hagyományait a gyökerekhez. Kalna Zsolt úgy látja, az együttműködésnek lesz folytatása, hiszen érződik ennek igénye.

Forrás: Aradi Hírek; Temesvári Rádió Magyar Adása