A ti szolgálatotok nem csak szociális jellegű – Otthoni beteggondozókkal találkozott a főpásztor

1
1095
Fotók: Nagyváradi Egyházmegye

Böcskei László megyés püspök az előző években végig látogatta az egyházmegyei Caritas Catolica égisze alatt működő otthoni beteggondozó központokat, illetve az ellátásra szoruló betegeket. Mivel a járványügyi előírások ebben az évben ezt nem teszik lehetővé, február 26-án, pénteken a főpásztor a nagyváradi püspöki palotában fogadta a Caritas Catolica azon alkalmazottait, akik az egyházmegye területén jelenleg 276 beteget látnak el napi rendszerességgel otthoni gondozás formájában.

A találkozó alkalmával a főpásztor köszönetet mondott a járványhelyzetben is vállalt, példátlan helytállásért, és további támogatásáról biztosította a gondozókat, akiken keresztül eljuttatta üzenetét az általuk gondozott betegekhez is. Az otthoni beteggondozásban tevékenykedők a püspök munkatársai a szociális ellátásban – mondta az egyházmegye elöljárója, majd az eucharisztikus kongresszus mottóját, a 87. Zsoltár 7. versét idézve – „Minden forrásom belőled fakad”– a töltekezés fontosságáról beszélt. „Egy szolgálatot teljesítünk, de felmerül a kérdés, hogy miből táplálkozunk, miből merítünk erőt. Amikor elfogy az erő a szolgálat közben, akkor kellenek a források. A ti szolgálatotok nem csak szociális jellegű, nem csak szolgáltatás, hanem – a Szentatya szavait használva – holisztikus megközelítése a betegeknek. Mindez hat rátok és szükségetek van a forrásra, amiből feltöltődve tudtok adni másoknak is. Továbbítani kell a reményt, a derűt ott, ahol szükség van rá. A betegektől kaphatunk is, még az is előfordul, hogy tőlük töltődünk.”

Ferenc pápának a betegek világnapjára kiadott üzenetéből idézett a megyés püspök több részt, ezeket magyarázta és elemezte az otthoni betegápolást végző személyek szempontjából. Arra is emlékeztette a jelenlevőket, hogy az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtásakor különösen azokért imádkoztak, akik a betegek szolgálatában állnak. Olyan időket élünk – mondta a főpásztor –, amikor minden gesztus, minden odafordulás számít a betegek és családjaik számára egyaránt. Vannak olyanok, akiket nem látogatnak, vannak kiszolgáltatottak, vannak olyanok, akik azt, amit az emberi méltóság szempontjából meg kell kapjanak, azt csak a házi beteggondozásban munkálkodóktól kapják meg. Szolgálatotokban ott van a mindennapi döntés, hogy elinduljatok és végezzétek a munkátokat másokért.

Egy másik idézet a szentatya üzenetéből a közelségről szót: „A közelség egy értékes balzsam.” Ez a közelség az, ami egy ideje egyre inkább hiányzik életünkből – mondta Böcskei László, majd hozzátette: a beteggondozó megtapasztalja és biztosítja ezt a közelséget. „A jó kapcsolat a sikeres terápia feltétele, ti pedig majdnem egy lelkipásztori feladatot láttok el akkor, amikor meghallgatjátok a beteget, amikor jó tanáccsal látjátok el.”

Az elmúlt évekből való emlékeit felidézve, azt is elmondta a megyés püspök, hogy amikor elkísérte a beteggondozókat szolgálatuk során megtapasztalta, hogy mennyire személyes a kapcsolatuk a betegekkel, mennyire otthoniasan bántak a gondozottakkal. Sokszor félre kell tennünk saját magunkat, és arra kell figyelnünk, akinek szüksége van közelségünkre, bátorításunkra, vagy egyszerűen csak jelenlétünkre. Fontos tehát a közelség, a meghallgatás. Tudni kell meghallgatni, néha elég a jelenlét és a meghallgatás, az a tudat, hogy figyelnek rá – tanácsolta a főpásztor. Ezekben az időkben különös figyelmet kell fordítani az esendő, szenvedő emberekre is, nem csak a betegekre, hanem a magányosakra, az elkeseredettekre, a bizonytalanságot megélőkre, az elszigeteltekre is. Lehet egy betegellátó rendszer vagy akár a Karitász jól strukturált, jól felszerelt, de csak akkor működik jól, ha jelen van az emberi közelség. Arra is kérte a főpásztor a jelenlevőket, hogy törekedjetek az egyensúlyra és mindig ott legyenek, ahol kell: amikor a betegekkel vannak, akkor rájuk figyeljenek, amikor a saját családjukkal, akkor pedig a családi környezetre.

A Jairus leányának feltámasztási jelenetét ábrázoló képet – amelynek hátlapján ima és áldás található – is adott a püspök a beteggondozóknak, azzal a kéréssel, hogy ezzel a képpel adják át az ápolók gondozottjaiknak a főpásztor üzenetét.

Tóth Andrea, az otthoni beteggondozó program vezetője megköszönte Böcskei László megyés püspöknek a találkozót, valamint a folyamatos támogatást. Beszámolt ugyanakkor azokról a kihívásokról, amelyekkel a járvány időszakában kellett szembenézniük a beteggondozó program szempontjából, és a problémákra talált megoldásokról.

A találkozó a püspöki kápolnában elmondott közös imával és áldással zárult, miután a főpásztor a kápolna védőszentjének, Borromeo Szent Károlynak, az itt diakónussá szentelt Boldog Apor Vilmos vértanú püspöknek, valamint az itt pappá szentelt Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspöknek életpéldáját vázolta röviden, bátorításul a beteggondozók számára.

Forrás: Nagyváradi Egyházmegye