A szeretetszolgálatban tevékeny személy kapja a Nagyváradi Egyházmegye érdemérmét

0
954
Az egyházmegyei érdemérem. Fotó: Nagyváradi Egyházmegye

A hit szolgálatában nevet viselő egyházmegyei érdemérmet Lakó Eszternek, a Nagyvárad-újvárosi plébánia hívének ítélte oda az erre kinevezett bizottság február 16-i ülésén. Az érdemérem ezüst változatát a jelölt vasárnap, február 21-én 17 órakor a Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére végzett ünnepi vesperás keretében fogja átvenni az egyházmegye főpásztorától a nagyváradi székesegyházban.

Pék Sándor esperes-plébános felterjesztésében úgy jellemzi a jelöltet, mint a város vezető szociális köreiben köztiszteletnek örvendő személy, aki hosszú évekig gyakorolta a szeretetszolgálatot. Lakó Eszter meghatározó tagja a plébánia szeretetszolgálat csoportjának, amely a járványhelyzetben is töretlenül és odaadással, fokozott figyelemmel gyakorolta tevékenységét. A jelölt a Szent László-plébánia egyháztanácsának is tagja volt, vallásos személy, aki minden vasárnap és gyakran hétköznap is eljár a szentmisékre, rendszeres szentségi életet él. Előrehaladott kora ellenére, sokszor testi erejének határait feszegetve szervezi a szegények szolgálatát a Szent László-plébánia területén, az egész városban, sőt az egyházmegye más szociális intézményeiben is.

A hit szolgálatában elnevezésű érdemérmet 2012-ben alapította Böcskei László nagyváradi megyés püspök, ami minden év február 21-én, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének évfordulóján kerül átadásra az esti dicséret keretében olyan egyházhű személynek, aki hosszú ideig tartó szolgálat, hűséges kiállás, áldozatos magatartás vagy példaadó tanúságtétel által kitűnt a közösség hitéletében, aki mások elismerését is elnyerve az evangélium alázatos hirdetőjének bizonyult.

Forrás: Nagyváradi Egyházmegye