A válság áldás lehet

Ferenc pápa fogadta a Fokoláre Mozgalom tagjait

0
1053
A Fokoláre Mozgalom nagygyűlésének tagjai a pápánál. Fotó: Vatican News

A krízisben rejlő lehetőségekre hívta fel Ferenc pápa a Fokoláre Mozgalom tagjainak a figyelmét. A szentatya február 6-án, szombaton délelőtt fogadta a mozgalom nagygyűlésének a tagjait, akik új elöljárót választottak és megvitatták az előttük álló feladatokat.

Ferenc pápa megköszönte a búcsúzó elnök, Maria Voce értékes szolgálatát és köszöntötte az újonnan megválasztott Margaret Karram elnököt. „Legyetek hűséges kifejezői az alapítás karizmájának, amit teremtő módon kell megvalósítani” – kérte a pápa. Ehhez a teremtőképességhez társítsák a bölcsességet, a mindenki iránti érzékenységet és hűséget az egyház iránt. Lelkiségüket a párbeszéd jellemezze, a kulturális, vallási és társadalmi nyitottság. A pápa arra buzdította őket, hogy bátran szembesüljenek a problémákkal, követve az anyaszentegyház útmutatásait.

A szentatya második témaként a krízis jelentőségéről beszélt. Nem lehet élni válság nélkül, ami egy áldás, mint a gyermek számára a felnőtté válás, de éppúgy áldás az intézmény számára is, hiszen a növekedés lehetőségét rejti magában. A mai válság felhívás egy újfajta érettségre, éppen ezért a Szentlélek ideje. A vezető feladata intézményes síkon a válság kezelése terén abban a képességben áll, ami révén a válság növel, gyarapít, építő módon minden szinten.

A következetesség és realizmus kell jellemezze a fokoláre közösség lelkiségét, hangsúlyozta Ferenc pápa. „Rendi karizmátok utolsó célja az egység, ahogy Jézus maga kérte az utolsó vacsora során.” Ennek elérése kettős távlatban valósul meg, a renden belül és kívül. Az alapító, Chaira Lubich példát adott, hogy legyőzzék az akadályokat és hogy ne féljenek. Ennek útja a testvéri szeretet, a szegények szolgálata, a közelség. A közösségen belüli egység megteremtésének útjaként a pápa a szinodális utat ajánlotta, ami szerint mindenkinek a többiekkel együtt kell hordoznia a közös felelősséget. Végül arra kérte őket, hogy a lelki hagyományuknak megfelelően figyeljenek a kereszten elhagyatott Jézusra, aki a szeretet legnagyobb mértékét mutatja meg. Tegyenek erről örömteli tanúságtételt, miként a mosoly a mozgalom állandó jellemzője – zárta Ferenc pápa a Fokoláré Mozgalom nagygyűlése tagjaihoz intézett beszédét.

Vatican News