Megválasztották a Fokoláre Mozgalom új elnökét

1
1491
Margaret Karram. Fotó: Magyar Kurír/Fokoláre Mozgalom

Margaret Karramot választották a Fokoláre Mozgalom elnökének, aki a harmadik elnök az alapító, Chiara Lubich, illetve Maria Voce után, akinek most járt le a mandátuma. A választás január 31-én zajlott.

Margaret Karram a Fokoláre Mozgalom általános nagygyűlésén a szavazati joggal rendelkező tagok több mint kétharmadának szavazatát kapta meg, így ő követi az elnöki tisztségben az alapítót, Chiara Lubichot és a most leköszönő elnököt, Maria Vocét, aki 12 évig, két ciklusban látta el ezt a feladatot. A nagygyűlés 359 résztvevője a Fokoláre Mozgalom tagjait képviseli az egész világról.

Margaret Karram 58 éves, arab katolikus keresztény; Haifában született. Los Angelesben (USA) a héber egyetemen hebraisztikából szerzett diplomát. A Fokoláre Mozgalomban több felelős tisztséget töltött be Los Angelesben, majd Jeruzsálemben. Különböző tanácsokban és szervezetekben dolgozott a monoteista vallások közötti párbeszéd előmozdításáért, többek között a Vallásközi Párbeszéd Püspöki Tanácsában, a Szentföldi Katolikusok Gyűlésében és az Izraeli Vallásközi Koordináló Tanácsban (ICCI). 14 évig Jeruzsálemben dolgozott az olasz konzulátuson.

2014 óta a Fokoláre Mozgalom nemzetközi központjának tanácsosa Olaszország és Albánia ügyeiben, valamint társfelelőse a katolikus egyházi mozgalmakkal és közösségekkel folytatott párbeszédnek.

Arab, héber, olasz és angol nyelven beszél. 2013-ban a kiengesztelődés ügyének szolgálatáért Mount Zion Award díjjal tüntették ki, Yisca Harani zsidó tudóssal és kutatóval együtt, a különböző kultúrák és vallások közti dialógus fejlesztéséért. 2016-ban nemzetközi Szent Rita-díjjal tüntették ki, mert a hétköznapi életből kiindulva előmozdította az izraeli és a palesztin keresztények, zsidók és muszlimok kapcsolatát.

Megválasztása 2021. január 31-én történt, a kinevezése pedig a Fokoláre Mozgalom általános statútumainak előírása szerint a Világiak, Család és Élet Kongregációja megerősítése után, február 1-jén. A szentszéki dokumentumban azt kívánják, hogy az új elnök „hűséggel, szolgáló lelkülettel és egyházias érzülettel lássa el feladatát a mű tagjai és az egyetemes egyház javára”.

Az általános nagygyűlés további feladata a társelnök megválasztása, amely február 1-jén délután történt, valamint a tanácsosok megválasztása február 4-én.

A Fokoláre Mozgalom elnökének feladatai

A mozgalom általános statútumai szerint az elnököt a megszentelt örökfogadalmas fokolarinák közül választják, így mindig nő. Az elnök „a mozgalom egységének jele”, képviseli a 182 országban jelen lévő mozgalom tagjainak vallási, kulturális, szociális és földrajzi sokféleségét, akik magukénak érzik az alapító, Chiara Lubich evangéliumból származó testvériségüzenetét: „Atyám, legyenek mindnyájan egy” (Jn 17,21).

Sok feladat és kihívás vár Margaret Karramra a következő években: a Fokoláre Mozgalom vezetése és irányítása, ami kiterjed az egész világra, és belemélyed az emberiség helyi és globális valóságába, kezdve a járvánnyal kapcsolatos kérdésekkel. A statútumok azt is leírják, hogy milyen „stílus” jellemezze az elnök munkálkodását: „Elnöklése mindenekfölött a szeretet elnöklése lesz, mert elsőként kell szeretnie, azaz szolgálnia tulajdon testvéreit, Jézus szavaira emlékezve: »ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája« (Mk 10,44).”

Az elnök elsődlegesen arra kötelezi el magát, hogy hidakat építsen és hírvivője legyen a Fokoláre Mozgalom lelkisége központi üzenetének, legyen készen megélni és terjeszteni azt, akár az élete árán, ahogy azt a továbbiakban a statútumok kérik.

Forrás: Magyar Kurír/Fokoláre Mozgalom

1 HOZZÁSZÓLÁS