Ferenc pápa júliusi imaszándéka a betegek lelkipásztori gondozásáért

0
163
Fotó: kattima.hu

A betegek lelkipásztori gondozásáért imádkozzunk, hogy a betegek kenetének szentsége közvetítse az Úr erejét az abban részesülőknek és szeretteiknek, és egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé váljon mindenki számára. 

A hónap imája

Mindenható Atyánk, mily nagy misztérium a test törékenysége, a betegség, amely legyengít bennünket! Milyen gyakran szeretnénk elmenekülni ettől a fájdalomtól, mert nem akarunk szenvedni vagy szenvedést látni! Tudjuk, hogy nélküled semminek sincs értelme, és hogy veled minden alkalom lehet a kegyelemre. Ezért, Uram, betegségük idején az együttérzés jelei akarunk lenni, erőt adva testvéreinknek a betegek kenetének kegyelmével. Kérünk, hogy Szentlelked újítsa meg egész egyházadban és a mi szívünkben ennek a szentségnek a mély értelmét; hogy ajándékként és feladatként tudjuk elfogadni a betegek gondozása során, hogy elnyerjék azt a békét és gyógyulást, amelyet te adsz nekik. Ámen  

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. Itt vagyok ezen az új napon. Helyezd el a szívemet újra Fiad, Jézus szíve mellé, amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá, hogy elvégezhessem a küldetésem. A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. Máriával egységben felajánlom neked a napom az egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk e havi imaszándékáért. Ámen  

Mindennapi magatartásunk  

A betegek kenete

„Van egy bibliai ikon, amely kifejezi… a betegek kenetén keresztül ragyogó misztériumot: ez az irgalmas szamaritánus példázata… Minden alkalommal, amikor ezt a szentséget ünnepeljük, a pap személyében az Úr Jézus jön közel a szenvedő, súlyos beteg vagy idős emberhez.” (Ferenc pápa)

Olvasd el figyelmesen az irgalmas szamaritánus példázatát! Hogyan tudod ma megtestesíteni?   

Ismerjük meg a valódi értelmét

„Maga Jézus az, aki eljön azért, hogy megszabadítsa a beteget, hogy erőt adjon neki, reményt adjon neki, segítsen neki; és azért is, hogy megbocsássa a bűneit. És ez gyönyörű.” (Ferenc pápa)

Te hiszel ebben? Hogyan látod ezt a szentséget? Tekints bele mélyebben!   

Ismerjük fel a mélységét

„Jézus valójában arra tanította tanítványait, hogy ugyanolyan megkülönböztetett szeretettel viseltessenek a betegek és szenvedők iránt, mint ő maga, és átadta nekik azt a képességet és kötelességet, hogy az ő nevében és az ő szíve szerint továbbra is enyhülést és békét nyújtsanak e szentség különleges kegyelme által. Ez… Jézus betegekhez való közelségének megnyugtató bizonysága.” (Ferenc pápa)

Eszköz lehetsz, hogy a szenvedők megkaphassák ezt a megkönnyebbülést. Taníts meg másokat ennek valódi jelentésére.

Legyünk az együttérzés és a remény jelei

„A példabeszéd szerint… a szenvedő embert egy vendéglősre bízzák, hogy az továbbra is gondoskodjon róla, nem kímélve a költségeket. Nos, ki ez a fogadós? Az egyház, a keresztény közösség, mi vagyunk azok, akikre az Úr Jézus minden nap rábízza a testben és lélekben szenvedőket, hogy minden irgalmát és üdvösségét mértéktelenül rájuk bocsássa.” (Ferenc pápa)

Kik azok, akik közel állnak hozzád, akiknek szükségük van erre a vigasztaló szolgálatra? Az Úr számít rád ebben a könyörületes küldetésben.   

Adjunk erőt másoknak

„A pap és azok, akik a betegek keneténél jelen vannak, valójában az egész keresztény közösséget képviselik, amely egy testként csoportosul a szenvedő és családja köré, táplálva hitüket és reményüket, és támogatva őket imáikkal és testvéri szeretetükkel.” „Szoktunk-e papot hívni, hogy eljöjjön a betegünkhöz… és az idősekhez? Tegyük meg!” (Ferenc pápa)

Forrás: kattima.hu