Fő célunk a szegények szolgálata

Jubiláns szerzetesek 2021

0
1339
Szerafina és Rafaella nővér a Háló-táborban

A 2020-as jubiláns szerzeteseink bemutatása után úgy döntöttünk, megszakítás nélkül folytatjuk sorozatunkat az idei ünnepeltek „felkeresésével”. Ez is lehet egy módja február 2-ára, a Megszentelt élet világnapjára való készülésnek… A 2021-es jubilánsok sorát két vincés szerzetesnő, Szerafina és Rafaella nővér nyitja. Társulatukban nincs örök fogadalom, hanem minden évben március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, a Szűzanya igenjével egyesítve a saját igenjüket, megújítják fogadalmainkat egy évre, így szabadon kötelezik el magunkat újra meg újra az Úr mellett.

Hol, mikor, hogyan „hallották” meg a hívást?

Szerafina nővér: Egy szórólap segített megtalálnom hívatásom útját. A forradalom után a templom bejáratánál volt kifüggesztve a nővéreink szórólapja, amelyen olyan fiatal lányok jelentkezését várták, akik a szegényeken szeretnének segíteni. Azon fel volt sorolva több szolgálat is, amelyet akkor a nővéreink végeztek. Amikor megláttam, hogy a szegény gyerekek felkarolása is a szolgálatok között van, akkor éreztem, hogy nekem itt a helyem.

Rafaella nővér: A forradalom után részt vettem Brassóban egy szentmisén, ahol első alkalommal láttam nővért. Ez annyira mély benyomást gyakorolt rám, az akkor 14 éves fiatal lányra, hogy megfogalmazódott bennem: esetleg én is nővér leszek.

Kérem, osszák meg szerzetesi életük legszebb pillanatainak egyikét!

Szerafina nővér: Örök élményként maradt meg bennem az a nap, amikor az óvodai csoportommal látogatást terveztünk a ferences nővérek Szent Teréz óvodájába. Ott sérült gyerekekkel foglalkoztak a nővérek, és a csoportom már nagyon készült kis ajándékokkal meglepni őket. De a tervezett napon reggel hideg volt és esett az eső. Ezért bejelentettem a gyerekeknek, hogy majd én elviszem az ajándékaikat, őket azonban nem vihetem el ilyen időben a városon keresztül. Ekkor a gyerekek letelepedtek az ablak elé és egymás után mondták a Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát. Egy ideig mosolyogtam magamban, nézve elszántságukat, majd más elfoglaltságom akadt. Egyszer csak nagy ricsajjal jöttek a gyerekek: – „Indulhatunk! Kisütött a nap!!!” Megfogták a szoknyámat és az ablakhoz rángattak. Igazuk volt. A nap gyönyörűen sütött. Akkor Vivi rám nézett, és látva az én hitetlen arcomat, azt mondta: „Hát nővér, nem maga tanított minket, ha szépen imádkozunk, a jó Isten meghallgatja kérésünket?”

Rafaella nővér: A legszebb pillanatokat akkor éltem át, amikor az emberek jószívűen segítettek a jó cél érdekében. Eszembe jut, amikor az egyik gyerekkel éppen kórházba mentem felülvizsgálatra. Hazafelé vártuk a buszt, és a gyerek nagyon akart volna a közeli üzletből pár cukorkát venni. Alighogy megfogalmazta ezt, odalépett hozzánk egy idegen és adott 50 lejt. Úgyhogy vettünk a gyereknek is cukorkát, és az árvaház többi gyerekének is vittünk az édességből. Még számtalan hasonló dolog történt velem, amikor a nővéri ruha miatt az emberek szívesen felajánlották segítségüket, amikor mi külön nem is kértük azt. Ez mindig nagyon meghatott engem, és hálás vagyok még ma is érte. Mindig imádkozom a jótevőinkért.

Hogyan foglalnák össze dióhéjban szerzetesrendjük karizmáját?

Szerafina nővér: A szegények felkarolása van szemünk előtt, legyenek azok akár idősek, akár fiatalok vagy gyerekek. Ezt végzi közösségünk szerte a világon.
Rafaella nővér: Társulatunk fő célja a szegények szolgálata, legyenek azok gyerekek, felnőttek, fiatalok, idősek vagy kitaszítottak.

Melyek személyes küldetésük súlypontjai?

Szerafina nővér: Felkarolni és vigasztalni − ezt érzem legfőbb feladatomnak, valamint azt, hogy Isten ismeretét tanítsam, szeretetét adjam tovább.
Rafaella nővér: Az időt jól kihasználva töltekezzem a jó Isten jelenlétében, hogy továbbadhassam szeretetét, jóságát.

Mik töltekezési forrásaik?

Szerafina nővér: A napi elmélkedés, a szentmise, a szentek életének olvasása.
Rafaella nővér: Az Eucharisztia, a Szentírás olvasása és a napi elmélkedés.

Egy mondat, amely élete mottója lehetne…

Szerafina nővér: „Minden könnyű annak, aki szeret.”
Rafaella nővér: „Ne félj, mert én veled vagyok!” (Ez 41,10)

Kertész Magda, Szerafina nővér
Születési hely, dátum: Görgényüvegycsűr, Maros megye, 1977. március 5.
Szerzetesrend: Páli Szent Vince Szeretet Leányainak Társulata
A társulatba való belépés időpontja: Nagyvárad, 1996. augusztus15.
Első fogadalom helye, időpontja: Nagyvárad, 2002. augusztus.15.
Küldetési helyek, területek:
1998−2006: Nagyvárad, Szent József Római Katolikus Óvoda, óvónő
2006-től: Szentjobb, Szent István Szociális Központ, pedagógus

Baciu Natalia, Rafaella nővér
Születési hely, dátum: Adjud, Vrancea megye, 1976. június 1.
Szerzetesrend: Páli Szent Vince Szeretet Leányainak Társulata
A társulatba való belépés időpontja: Nagyvárad, 1996. augusztus15.
Első fogadalom helye, időpontja: Nagyvárad, 2002. augusztus.15.
Küldetési helyek, területek:
1999−2006: Nagyvárad, Szent Márton idősek otthona, beteggondozó
2006−2020: Szentjobb, Szent István Szociális Központ, pedagógus
2020-től: Nagyvárad, Székesegyház, sekrestyés

Megjelent a Vasárnap 2021. január 17-ei számában.