2021. január 11., hétfő

0
636

EVANGÉLIUM

Miután Keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten (országáról szóló) evangéliumot: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”
Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták hálóikat, és követték őt.
Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálóikat rendezgették a bárkában. Őket is
mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a halászlegényekkel együtt a bárkában, és követték őt.
(Mk 1,14-20)

Jézus apostolait, az elsőket és a maiakat is, emberhalászokká akarja tenni. Ez a hivatás lényege: Isten országa számára megnyerni az embereket és segíteni az úton a cél elérésére. Ezzel szemben sokan menedzserek, építőmérnökök, kereskedők lesznek…

Vajon mit jelent ma emberhalásznak lenni? És hogyan lehetséges?

Szőcs Csaba plébános, Szászfenes

MEGOSZTÁS