2020. augusztus 4., kedd

0
919

EVANGÉLIUM
Egy alkalommal Jeruzsálemből farizeusok és írástudók jöttek Jézushoz. Megkérdezték tőle: „Miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát? Evés előtt ugyanis nem mosnak kezet.” Jézus erre magához hívta a népet, és így szólt: „Halljátok és értsétek meg: Nem az teszi az embert tisztátalanná, ami a szájába kerül, hanem ami a szájából kijön, az teszi tisztátalanná.”
Ekkor hozzáléptek tanítványai, és így szóltak: „Tudod, hogy a farizeusok megütköztek szavaidon?” Jézus ezt válaszolta: „Tövestől kitépik mindazt a növényt, amelyet nem mennyei Atyám ültetett. Hagyjátok őket! Vak létükre vakok vezetői ők. Ha pedig vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik.”
(Mt 15,1-2.10-14)

Ma már nem egy ősi hagyomány, sem a mindennapi higiénia, hanem a világot uraló vírus kényszerít bennünket a gyakori kézmosásra. Természetesen, jó félni attól ami a világ piszkából belénk kerülhet és megfertőzhet bennünket. De mennyire vigyázunk arra, hogy milyen „vírus” jön elő belőlünk, amely megfertőzi és tönkre teszi mások életét? Mert amíg erre nem figyelünk, addig Jézus szerint mi is  vakok vagyunk, és abba a gödörbe eshetünk bele, amelyet másoknak ásunk!

Táncos Levente-György dicsőszentmártoni plébános

MEGOSZTÁS