2020. június 26., péntek

0
636

EVANGÉLIUM

Amikor Jézus befejezte a hegyi beszédet és lejött a hegyről, nagy sokaság követte. Ekkor odament hozzá egy leprás, leborult előtte, és így kérlelte: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.”
Jézus kinyújtotta kezét, megérintette őt, és így szólt: „Akarom, tisztulj meg!” Erre a leprás azonnal megtisztult. Akkor Jézus így szólt hozzá: „Nézd, ne mondd el ezt senkinek se, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld föl azt az áldozatot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul a gyógyulásról!”
(Mt 8,1-4)

Naponta elimádkozzuk a Miatyánk szavaival: „Legyen meg a Te akaratod”, mégis sokszor a mi akaratunk szerint éljük mindennapjainkat, melyben igen kevés teret engedünk az isteni akaratnak. Életünk „lepráitól” csak akkor fogunk megtisztulni, ha valóban ráhagyatkozunk Isten akaratára és hagyjuk, hogy megérintsen az Úr!

Táncos Levente-György dicsőszentmártoni plébános

MEGOSZTÁS