Andrea Grillo: kell-e a mai embernek Isten?

Közelebb hozni a teológiát

0
1486
Andrea Grillo

Napjainkat azzal vádolják, hogy kihaltak a polihisztorok, mert a tudomány annyira szerteágazó lett, hogy azt már lehetetlen követni, és egyesek még azt is hozzáteszik, hogy az „ügyeletes zsenik” is eltűntek. Hiányoznak azok az emberek, akiknek a feladata volna, hogy átmentsék a régi értékeket és utat nyissanak az új felé, megmutassák helyünket a világban. Nem osztom ezt a véleményt, mert ma is vannak ilyen emberek, csak valamiért nem akarjuk észrevenni, és ha észrevesszük, azonnal bűzt árasztó kritikákkal próbáljuk őket megfullasztani.

Ezen emberek közül megemlíteném Andrea Grillo (szül. 1961) ma is dolgozó olasz gondolkodót, irányt kereső kultúrembert, akinek az előadásait volt szerencsém Rómában hallgatni. (Mivel a kérdés teológus bemutatását kéri, ezért választottam őt, de szándékosan kultúrembernek nevezem, mert napjainkban ez foglalja a legjobban össze, amit a fentiekben mondtam.) Andrea Grillo a teológián belül a liturgia szakembere, de számos filozófiai hangvételű előadásában és írásában az emberi szabadság keresésében próbálja a mai ember értékeit kifürkészni, megtalálni és kinyitni a Transzcendensre irányuló ajtó zárját. Külön nagy téma számára a tolerancia és napjaink indifferentizmusa. Kutatja, hogy miképp változott meg a „régi”, egymást segítő kultúra, és miért alakult át egymást sárba taszító kultúrává. Keresi, hogy a posztszekuláris világ miként tudna Istenre nyitni. Elképzelésében a család mint a társadalom legkisebb sejtje, misztériuma a szabadság megvalósulásának. Nagy kérdései között szerepel a hit és a távirányító, illetve a mai ember hite és az azt befolyásoló televízió szerepe. Ezekben a kutatásokban forrásai a klasszikusok mellett Levinas, Marion, Salmann stb. Egyelőre sajnos elég kevés műve van lefordítva magyarra, de remélem, hogy hamarosan ez változni fog. Ami megjelent magyarul, azok közül kiemelném A liturgia születése a 20. században című írását, ahol a liturgia megértését összeköti a társadalmi változásokkal és az ember kérdéskörének a változásaival.

András István

Közelebb hozni a teológiát, ez a célja sorozatunknak, amelyben egy éven keresztül minden hónapban a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karával együttműködésben bemutatunk egy erdélyi és egy nemzetközi teológust, valamint a teológia egy tudományágát.