Emmausz-sorozat: Kiss Endre a lelki élet ajtaját tárja fel

0
2014
Emmausz: úton a Mesterrel

Újabb részéhez érkezett az Emmausz-videósorozat, a gyulafehérvári papnevelő intézet és kisszeminárium tanárainak hetente jelentkező online katekézise. Kiss Endre, a nagyszeminárium spiritualitás-tanára A lelki élet ajtaja című videóban a keresztségről, valamint az igében és a lelkünkben lakozó Szentlélek találkozásáról osztja meg gondolatait.

A keresztség szentsége egész keresztény életünk alapja, a lelki élet ajtaja és kapu a többi szentséghez. Ezt olvassuk a Katolikus Egyház Katekizmusában. A keresztség szentsége a lelki élet ajtaja. Egy ajtó, amelyen egyszer beléptünk, öntudatlan gyermekként vagy felnőttként és ezzel együtt elkezdődött a benső életünk. Annak idején szüleink megígérték, hogy vigyázni fogják bennünk ezt a benső életet. Szép gyermekszívünk később megtapasztalta, hogy nem vagyunk egyedül az úton, valaki velünk jár. Azt is megtapasztaltuk, hogy ezen az úton járni nem is olyan egyszerű. Hasonlítunk azokhoz a személyekhez, akik a Szentírásban szerepelnek és a jó Istent keresik. Az igazán kereső ember egyszer csak megérzi azt, hogy valaki már keresi őt, valaki előbb kereste őt. És ugyanúgy mi is, hogyha igazán igyekszünk benső életet élni, akkor mindezt megtapasztaljuk: az emberkereső Isten az, aki keres minket és Jézus Krisztusban egészen közel jött hozzánk. Jézus Krisztus élete lett a mi saját életünk akkor, amikor megkereszteltek minket.

Ez a benső élet folyamatosan rászorul Isten szavának a segítségére és a szentségek tápláló és éltető erejére. Egyházunk nagy gazdagságából egyetlen lélekéltető gyakorlatot emel ki Kiss Endre: az Isten igéjével való folyamatos és szorgalmas találkozást. Ahhoz, hogy ez a találkozás gyümölcsöző legyen, egészen másképp kell nekünk közeledni Isten igéjéhez, a Szentíráshoz. Különbséget kell tennünk: itt nem Istenről való olvasásról van szó, hanem Istennel beszélő olvasásról. A szerzetesi hagyomány, a régiek lectio divinának nevezték, isteni olvasásnak. A lélek táplálkozása Isten igéjének olvasása által. Tudjuk azt, hogy a Szentírást a Szentlélek sugalmazta, át van itatva Szentlélekkel. Ugyanúgy mi is, amikor megkereszteltek, Isten hajléka, a Szentlélek temploma lettünk, tehát a Szentlélek bennünk lakozik. Amikor a szívünkkel olvassuk Isten igéjét, akkor előbb-utóbb az igében lakozó Szentlélek és a bennünk lakozó Szentlélek találkozni fog. Ez lehet életünk nagy eseménye. Ezért van szükség arra, hogy szorgalmasan, naponta olvassuk Isten igéjét.