Új érseke van a bukaresti egyházmegyének

2
4721
Aurel Percă főpásztor. Fotó: jászvásári egyházmegye (ecris.ro)

Ma, november 21-én Ferenc pápa elfogadta Ioan Robu érsek-metropolita lemondását a Bukaresti Római Katolikus Érsekség éléről és kinevezte utódát Aurel Percă eddigi jászvásári (Iași-i) segédpüspök személyében. Az új főpásztor 2020. január 11-én, a bukaresti Szent József székesegyházban, szentmise keretében lesz beiktatva, addig az érsekséget Ferenc pápa akarata szerint Ioan Robu apostoli adminisztrátorként vezeti.   

Aurel Percă 1951. augusztus 15-én született a jászvásári püspökséghez tartozó Săbăoaniban (Szabófalva, Neamț megye). Az elemi iskolát (1965) és a líceumot (1969) szülőfalujában végezte. Jászvásáron 1973-ban elvégezte a kántoriskolát, majd 1979-ben a jászvásári teológiát. Jakab Antal püspök a jászvásári egyházmegye számára szentelte pappá 1979. június 29-én.  Papságának eddigi negyven éve alatt több pasztorális és vezető funkciót is betöltött. 1979-1980 között a bákói Szent Miklós-plébánián volt segédlelkész. 1980-ban Rómában folytatta tanulmányait, ahol patrisztikából bakkalaureátust szerzett (1983) a Pápai Keleti Intézetben, 1985-ben pedig morális teológiából abszolvált a Pápai Szent Alfonz Akadémián. Hazatérve a jászvásári püspökségen volt irodaigazgató, a teológián pedig erkölcstant és patrisztikát tanított. 1989 és 1994 között a Jászvásári Szent József Szeminárium rektora, 1994. augusztus 1-től az egyházmegye általános helynöke és továbbra is tanár a teológián.

Fotó: jászvásári egyházmegye

1999. szeptember 29-én II. János Pál pápa Maurianai címzetes püspökké és a jászvásári egyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. 1999. december 8-án szentelte Petru Gherghel megyéspüspök, Jean-Claude Périsset apostoli nuncius és Ioan Robu érsek segédletével a jászvásári székesegyházban. Püspöki jelmondata: In caritate radicati et fundati ( vö. Ef 3,17). Az új érsek beiktatásáig Ioan Robu ny. érsek apostoli adminisztrátorként vezeti a bukaresti érsekséget.

A Bukaresti Római Katolikus Érsekség Románia déli részén terül el, 17 megyét és Bukarestet foglalja magába, területe 91.951 km2. XIII. Leó pápa hozta létre az egyházmegyét az akkori bukaresti kormány szorgalmazására, 1883. április 27-én a Praecipuum munus kezdetű apostoli levelével, a püspökség központjaként pedig a fővárost jelölte meg. Első püspöke a passzionista szerzetes, Ignatius Paoli volt.  
A legutóbbi, 2018-as összesítések szerint a bukaresti érsekséghez megközelítőleg 60.000 hívő tartozik, 68 plébániája van, 97 pap és 39 szerzetes pap szolgál az egyházmegye területén.

Ioan Robu érsek. Fotó: bukaresti egyházmegye

Ioan Robu érsek november 6-án töltötte be 75-ik életévét. Az Egyházi Törvénykönyv előírja, hogy minden 75-ik életévét betöltött megyés püspök felajánlja lemondását a szentatyának. A lemondás elfogadása és az új főpásztor kinevezése a szentatya joga, a lemondás elfogadásáig minden főpásztor továbbá is teljes jogokkal és kötelezettségekkel ellátott megyés püspöke egyházmegyéjének. Ioan Robu nem csupán a bukaresti érsekség főpásztora volt eddig, hanem a Romániai Püspöki Konferencia elnöke is.

A nyugalomba vonuló érsek a Neamț megyei Traian faluból származik. 1944. november 6-án született Kézdivásárhelyen, szülei rövid időre költöztek oda édesapja munkahelye miatt. A jászvásári római katolikus teológia elvégzése után szentelték pappá 1968. augusztus 15-én. Segédlelkészként Craiován, majd a bukaresti Szent József székesegyházban szolgált, 1973-1977 között pedig Rómában szerzett teológiai doktorátust.  1977 nyarán rövid ideig Bodzavásáron (Buzău) volt plébános, 1977 és 1983 között pedig a jászvásári teológia tanára és rektora.  1983. december 1-től áll a bukaresti egyházmegye élén, először, mint apostoli adminisztrátor, majd 1984. október 25-től mint püspök. Casaroli bíboros-államtitkár szentelte püspökké 1984. december 8-án. 1990. április 29-én II. János Pál pápa küldötte, Angelo Sodano bíboros jelenlétében iktatták be mint bukaresti  érsek-metropolitát.

Forrás: Vatikáni Sajtóközpont, a jászvásári és a bukaresti egyházmegyék holnapjai.

2 HOZZÁSZÓLÁSOK