Beiktatták az új bukaresti főpásztort

Aurel Percă metropolita-érsek hivatalosan átvette a bukaresti főegyházmegye kormányzását

0
4140
Ioan Robu átadja Aurel Percă érseknek (balra) a pásztorbotot. Fotók: Bukaresti Római Katolikus Érsekség Facebook-oldala

A bukaresti Szent József-székesegyházban szentmise keretében iktatták be a bukaresti római katolikus főegyházmegye új érsek-metropolitáját, Aurel Percă eddigi jászvásári segédpüspököt, ma, január 11-én.  Ferenc pápa még tavaly, november 21-én fogadta el Ioan Robu metropolita-érsek lemondását a Bukaresti Római Katolikus Érsekség éléről (betöltötte a 75. életévét, így a kánonjog értelmében benyújtotta a szentatyának a lemondását) és ugyanakkor nevezte ki utódát Aurel Percă eddigi jászvásári (iași-i) segédpüspök személyében.

A fél 11-től kezdődő ünnepi szentmisén több ezer hívő, világi méltóságok, több mint 200 pap, két bíboros-érsek, Erdő Péter esztergom-budapesti érsek és Jean Claude Hollerich érsek a COMECE elnöke, és 24 püspök vett részt. A Magyar Püspöki Konferenciát annak elnöke, Veres András győri főpásztor képviselte. A jeles eseményen ugyanakkor részt vettek a testvéregyházak képviselői, számos nagykövet, diplomata és sokan elzarándokoltak a jászvásári egyházmegyéből is.

Az ünnepi szentmise elején Miguel Maury Buendía apostoli nuncius bemutatta és felolvasta a szentatya kinevező okiratát, ezt követően pedig Ioan Robu ny. érsek átadta a kinevezett új érseknek a püspöki hatalmat jelképező pásztorbotot. A szentmise a szokott módon folytatódott.

Ferenc pápa kinevezési bullája

Ferenc püspök,
Isten szolgáinak szolgája


Tiszteletreméltó testvérének, Aurel Percă eddigi maurianai c. püspöknek és a jászvásári egyházmegye segédpüspökének, Bukarest kinevezett érsek-metropolitájának üdvözlet és apostoli áldás.

Minden nemzetnek és népnek mennyei, igaz békét és az Úrban tiszta szeretetet kívánva, Szent Péter küldetésétől vezetve az egész egyházat kormányozva kifejezett figyelemmel törekszünk arra, hogy tehetséges pásztorokat nevezzünk ki minden katolikus közösség élére. Annak okán, hogy nemrég a Bukaresti Érsekség törvényes pásztor nélkül maradt, miután tiszteletreméltó testvérünk, Ioan Robu, aki majdnem 30 éven keresztül buzgalommal vezette ezt a nyájat az üdvösség felé, lemondott ennek vezetéséről, igyekszünk egy új elöljárót kinevezni a főegyházmegye élére, hogy az semmiben ne szenvedjen kárt.

Mivel te, tiszteletreméltó testvérünk, 20 éven keresztül a jászvásári egyházmegyében szorgalmasan láttad el püspöki feladataidat, emberi és papi értékekkel bőségesen felvértezettnek mutatkozol, alkalmasnak találunk arra, hogy rád bízzuk ezt a fontos szolgálatot.
Ezért meghallgatva a Püspöki Kongregáció véleményét, apostoli hatalmunkkal téged felmentünk eddigi püspöki és segédpüspöki kötelezettségeid alól és bukaresti érsek-metropolitává nevezünk ki, megadva az ezen hivatalhoz fűződő jogokat és kötelességeket az erre vonatkozó egyházjogi előírások szerint.

Legyen gondod arra, hogy a klérussal és a hívőkkel megfelelő módon megismertesd ezen kinevezésedet, azért, hogy téged elismerjenek és mint törvényes pásztorukat fogadjanak el, jó cselekedetekkel, de legfőképpen imáikkal segítsenek abban, hogy apostoli küldetésed beteljesítsd.   
Következtetésképpen tiszteletreméltó testvér, arra buzdítunk, hogy az Istenszülő Boldogságos Szűz Mária és Anton Durcovici, Veronica Antal és Vladimir Ghica boldogok közbenjárására folytonosan imádkozz a rád bízott nyájért, és arra tanítsd, hogy szeretettel őrizzék az isteni parancsolatokat, az isteni Tanítót kövessék minden nap, mert ő irgalmas, felüdít mindenkit, aki fáradt és aki terheket hordoz (vö. Mt 11,28–30).

Kelt Rómában, Szent Péternél, az Úr 2019. esztendejében, november 21-én, pápaságunk hetedik évében.
Ferenc

Ünnepi homíliájában Aurel Percă metropolita érsek a pásztorbotról mint a püspöki szolgálat jelképéről beszélt. Úgy fogalmazott, hogy a pásztorbot nemcsak a püspöki szolgálat, hanem az Úr Jézus jelképe is, aki mint jó Pásztor vezeti híveit. Ubi episcopus, ibi Ecclesia, azaz ahol a püspök, ott az egyház, mondták régebben, de ma is igaz ez, hisz ahol a püspök, ott lesz jelenvalóvá Krisztus misztikus teste –mondta. A főpásztor felidézte 1999-ben történt püspökszentelését is, a felszentelő imát, melyben a szentelő püspök a Szentlélek segítségét kéri az újonnan felszenteltre azért, hogy méltóképpen végezhesse szolgálatát. Aurel Percă kiemelte: amikor átvette Ioan Robu ny. érsektől a pásztorbotot, akkor érezte azt, hogy ezennel átveszi az egyházmegye vezetésének minden örömét és nehézségét. Kijelentette: szentbeszédében nem akarja püspöki szolgálatának pasztorális terveit ecsetelni, hanem meg szeretné ismerni a reábízottakat és velük együtt akar munkálkodni az örömhír terjesztésében.

 A szentmise végén Aurel Percă megköszönte Ferenc pápának a kinevezést, mindenkinek a jelenlétet és Szent Ágoston gyakran idézett gondolatát elevenítette fel: „veletek vagyok keresztény, értetek vagyok püspök.”

Ioan Robu ny. érsek köszöntötte az új főpásztort, majd Claudiu Pop balázsfalvi kuriális segédpüspök Lucian Mureșan balázsfalvi görögkatolikus bíboros-nagyérsek, a CER (Romániai Püspöki Konferenica) alenökének köszöntő szavait tolmácsolta.  

Aurel Percă érseki címere

A római katolikus egyház heraldikai hagyományait követve a metropolita érsek címerének elemei a pajzs, az érseki kettős kereszt, melyet öt drágakő ékesít, az érseki zöld kalap, mely 10-10 bojtos, ezek négy sorban helyezkednek el (1-2-3-4). A címer alatt pedig az érsek jelmondatát olvashatjuk.

Aurel Percă érsek megtartotta eddigi püspöki jelmondatát, In caritate radicati et fundati (Verjetek gyökeret és vessetek alapot a szeretetben – vö. Ef 3,17), melyet Pál apostol kölcsönzött. Ugyanakkor címerében megtartotta a két mezőt. A felső, vörös mezőben láthatjuk a Krisztus-monogramot, melyet Jézus Krisztus nevének görög kezdőbetűiből (khi, ró) kialakított jel. A pajzs alsó részében fehér (ezüst) és kék alapon, sárga (arany) nyolcsugarú csillagot láthatunk. A felső mező vörös a szeretet és a vér színe: a Krisztus iránti erős szeretetet jelképezi, aki szeretetből az emberek iránt vérét ontotta érettünk. A vörös azonban azt a szeretet is jelképezi, melyet a főpásztor a reábízottak iránt táplál.

Az alsó mező színei a Szűzanyát és az új metropolita-érsek származásának egyházmegyéjét, a jászvásárit juttatják eszünkbe.  Aurel Percă érsek augusztus 15-én, Nagyboldogasszonykor született, püspökké Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén szentelték, metropolita-érsekké pedig Szűz Mária bemutatása a templomban ünnepén nevezték ki. A csillag arany színe az Úr akaratát jelképezi, melyet Mária tökéletesen véghez vitt. Ugyanakkor a csillag Mária-szimbólum is, az ő oltalmába ajánlja az új főpásztor egész tevékenységét.  

A címer új elemei az érseki kereszt és a pallium (főpapi jelvény, kb. három ujjnyi széles, fehér gyapjúszalag, melyet a vállra helyezve viselnek. Átlósan elhelyezve négy fekete kereszt van beleszőve. Elöl és hátul a körszalaghoz rövidebb szalagrészt illesztenek, melyet szintén 1-1 kereszt díszít, a szentatya adományozza a metropolita-érsekeknek). A kereszten látható öt piros drágakő Jézus öt szent sebét szimbolizálja.  

Forrás: a bukaresti érsekség holnapja