2019. szeptember 30., hétfő

0
1191

EVANGÉLIUM
Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb közülük.
Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, odahívott egy gyermeket, maga mellé állította, és így szólt tanítványaihoz: „Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb.”
Ekkor János vette át a szót: „Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött ki a te nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt.” Jézus így válaszolt: „Ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van.”
(Lk 9,46-50)

Jó lenne gyermeki szívvel élni, küzdeni, alkotni, életet tovább adni. A nagy szentjeink gyermeki szívvel élték a, keresztény Isten-adta drága életet. Mindannyian Isten tenyerén élünk és Ő minden percünket áldásával szeretné gazdagítani.Teret engedünk az isteni áldásnak? Fohászom a mai napra: legyen tiszta tekintetű életünk, szívünknek minden dobbanása pedig gyermeki, mert így közel leszünk életadó Istenünkhöz.

Csíki Szabolcs plébános

MEGOSZTÁS