2019. szeptember 19., csütörtök

0
744

EVANGÉLIUM

Abban az időben:
Egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul Jézus lábánál. Sírt, könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte, és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal.
Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában: „Ha ez próféta volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt: hogy ez egy bűnös nő.” Jézus akkor hozzáfordult: „Simon, mondanék neked valamit.” Az így válaszolt: „Mester, beszélj!”
„Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte tartozását mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban?”
„Úgy gondolom az, akinek többet engedett el” – felelte Simon. „Helyesen ítéltél” – válaszolta Jézus.
Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: „Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölgette. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented meg fejemet olajjal. Ez meg kenetet öntött a lábamra.
Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, az kevésbé szeret.” Aztán így szólt az asszonyhoz: „Bocsánatot nyertek bűneid. Menj békével!”
(Lk 7,36-50)

Nincs az a bűn, amit Isten ne bocsátana meg, kérdés csupán, hogy akarom-e a bocsánatot. Az evangélium nagy üzenete, hogy az Életadó a legnagyobb bűnösnek is megbocsát őszinte bűnbánatáért. A farizeus a maga önteltségével csak önmaga körül forog és a képmutatásban találja fel magát. Az egyházat is a képmutatók üldözték, akik tudták és ma is tudják, hogy mi a helyes, a jó és az életre vezető – álszent emberek. Az álszent ember nem tud önmagával sem szembe nézni, nemhogy Istennel. Az álszent ember mindig pusztít és mindig hazug önmagával, de másokkal szemben is. Egyszóval nem túl sok jót produkál önmagából. Én mit és kit követek? Jézus szavai hadd érvényesüljenek: „Bocsánatot nyertek bűneid. Menj békével!”

Csíki Szabolcs plébános

MEGOSZTÁS