2019. szeptember 14., szombat

0
828

EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia, aki a mennyben van.
Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ.
(Jn 3,13-17)

A kereszt szeretetéből fakad az életünk. A mai nap lelkisége a „szomjazom” kifejezés juttatja eszembe, ami Teréz anya életigéje volt. Világszerte az általa alapított otthonokban, található egy kereszt, mely alá a „szomjazom” jézusi kifejezés van írva. Teréz anya szerint ez a szolgálatunk – csillapítani Krisztus szomját. Létezésem célja is ez kellene legyen, hogy Jézus szomját oltsam. Körülötted is vannak olyan emberek, akik lelki szomjúságtól szenvednek, mert unatkoznak, boldogtalanok, elégedetlenek, stresszesek. Mi a te felelősséged a környezeted felé? Csak úgy szolgálhatom Istent, hogy az embereket szolgálom és segítek az Ő nevében. Nagy vágyam, hogy úgy legyek eszköz, hogy segítek az embereknek enyhíteni a szomjukat …

Csíki Szabolcs plébános

MEGOSZTÁS