Bánsági történelem egy püspök tollából

0
1934
Fotók: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Május 17-én bemutatták Roos Márton nyugalmazott püspök Providentia Augustorum című, német nyelven írt könyvét a temesvári Bánsági Nemzeti Múzeumban. A mű a Bánság történelmét kíséri végig Temesvár török uralom alóli felszabadulásától egészen 1739-ig.

A kötetet, amely tavaly év végén jelent meg a müncheni Edition Musik Südost kiadó gondozásában, Wolf Josef történész, a tübingeni Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde tudományos munkatársa ismertette – számol be az eseményről a temesvári egyházmegye honlapja. A rendezvényt Marius Cornea muzeográfus, a Banatul Múzeum munkatársa nyitotta meg, aki tolmácsolta Claudiu Ilaș igazgató üdvözletét a szerzőnek és a jelenlévőknek, majd átadta a szót Pál József Csaba temesvári megyéspüspöknek.

A főpásztor elismeréssel szólt püspökelődjéről, akitől, mint mondta, egy jól szervezett egyházmegyét vett át tavaly, és akinek nem csupán a püspökség, illetve a régió múltja iránti lankadatlan érdeklődése példamutató, hanem a munkabírása, elkötelezettsége is. Josef Wolf történész a bánsági történetírás szempontjából jelentős munkának nevezte a kötetet, amely korabeli dokumentumok, szövegek, okiratok, levéltári és könyvészeti anyagok gyűjteménye, és a Bánság történelmét Temesvár török uralom alóli felszabadulásától, illetve az 1716. október 13-14-i kapitulációs megállapodással kezdődően egészen 1739-ig kíséri végig.

Minden dokumentum előtt egy rövid bevezető található, amelyben a szerző felvázolja az adott körülményeket, így a könyv végére kirajzolódik az akkor Temesi Bánságnak nevezett és közvetlenül Bécsnek alárendelt tartomány múltjának egy jelentős időszaka. A történész ugyanakkor megemlítette a szerző eddig megjelent munkáit is, kiemelve a csanádi, illetve a temesvári egyházmegye történetét összefoglaló monumentális, Erbe und Auftrag (Örökség és küldetés) című művét.

„Habent sua fata libelli, vagyis a könyveknek is megvan a maguk sorsa. Ennek a könyvnek is megvan a maga története. Három évvel ezelőtt ünnepeltük Temesvár török uralom alóli felszabadítását, amely alkalomból egy kiállítást is szerveztünk. Ekkor sok forrásmunka, érdekes dokumentum, okirat gyűlt össze, és arra gondoltam, jó lenne mindezt egyetlen könyvben megjelentetni. Így született meg ez a kis gyűjtemény, amely akár a 2021-es temesvári eseményekre való felkészülést is szolgálhatja” – fogalmazott a szerző, Roos Márton a kötet létrejöttének körülményeiről.

A szerzőt és művét méltatta dr. Claudiu T. Arieșan egyetemi docens és dr. Rodica Vârtaciu tudományos kutató is méltatta, kiemelve a nyugalmazott püspöknek a bánsági történelmi források feldolgozása iránti elkötelezettségét. A könyvbemutató kötetlen beszélgetéssel ért véget, amelynek keretében a szerző dedikálta legújabb munkáját.